021-91006778 021-52731

مسجد سلیمیه

مسجد سلیمیه در مقابل موزه مولانا و در میدانی بزرگ قرار دارد که به دستور سلطان سلیم دوم در طی 8 سال احداث شد و بسیاری از این بنا به عنوان یک شاهکار یاد می کنند و در ساعاتی از شب که نور زیبایی در محوطه این مسجد قابل رویت است بسیاری از گردشگران شهر قونیه مشغول بازدید و عکاسی از آن هستند.

آدرس و ساعات حضور در مسجد سلیمیه

 Meydan, Mimar Sinan Cd., 22020 Edirne Merkez/Edirne, Turkey

از ساعت 5:30 الی 23:30 می توان در این مسجد حضور داشت.

نزدیک به مسجد سلیمیه

  • هتل رومی
  • هتل هیچ قونیه
  • هتل درویش قونیه

رستوران های قونیه نزدیک به مسجد سلیمیه

  • رستوران کالگار
  • سلطنت اتیکمت
  • رستوران پاشااوجاکباسی

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN