021-91006778 021-52731

دروازه میندوس بدروم

دروازه میندوس با طول 7 کیلومتری و قدمتی از قرن 4 تا به امروز، در زمان شاه مائوسووس فرمانده هخامنشی، محافظ شهر باستانی هالیکارناسوس بوده است. دروازه ای که در حال حاضر تنها ویرانه هایی از آن باقی مانده است.
شاه ماسئوس همسر ملکه آرتمیس بود که این ملکه به عنوان اولین زن دریانورد ایرانی شهرت داشته است. درست روبه روی این دروازه، خندقی وجود دارد که تعداد زیادی از سپاه اسکندر در موقع حمله  به این محل در سال 334 در آن فرو رفتند.سپاه اسکندر در این محل از سپاه ایران شکست خورد و در نتیجه عقب نشینی کرد.

میندوس قسمتی از حوزه کلیسای کاتولیک کاریا و تحت نظارت اسقف آفرودوسیاس (Stauropolis) محسوب می شد که در قرن 12 یا 13 نام آن در لیست کلانشهرهای مسیحی و توابع آنها به چشم می خورد. اکنون ویرانه های از جمله مقبره‌های پراکنده و تکه های موزائیک باقیمانده از این محل قابل مشاهده است.قابل ذکر است که چندین زلزله منجر به زیر آب رفتن قسمتی ساحلی این شهر کهن شده است.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN