021-91006778 021-52731

تور 7 شب پوکت بهار و تابستان 1402 (ماهان-مستقیم پوکت)

تاریخ های تور
دوشنبه
29 خرداد 1402
سه شنبه
06 تیر 1402
دوشنبه
05 تیر 1402
سه شنبه
13 تیر 1402
دوشنبه
12 تیر 1402
سه شنبه
20 تیر 1402
دوشنبه
19 تیر 1402
سه شنبه
27 تیر 1402
پنجشنبه
22 تیر 1402
جمعه
30 تیر 1402
دوشنبه
26 تیر 1402
سه شنبه
03 مرداد 1402
پنجشنبه
29 تیر 1402
جمعه
06 مرداد 1402
Economy IKA HKT
تاریخ : دوشنبه 1402/04/05 ساعت پرواز : 21:45
مدت پرواز : 07:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : ماهان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی پوکت
Economy HKT IKA
تاریخ : سه شنبه 1402/04/13 ساعت پرواز : 21:30
مدت پرواز : 07:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی پوکت
هواپیمایی : ماهان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
31,900,000 تومان
35,500,000 تومان
29,900,000 تومان
27,900,000 تومان
---
34,700,000 تومان
38,900,000 تومان
32,700,000 تومان
30,700,000 تومان
---
35,500,000 تومان
40,900,000 تومان
33,500,000 تومان
31,500,000 تومان
---
36,600,000 تومان
41,900,000 تومان
34,600,000 تومان
32,600,000 تومان
---
37,500,000 تومان
44,500,000 تومان
35,500,000 تومان
33,500,000 تومان
---
38,600,000 تومان
46,600,000 تومان
36,600,000 تومان
34,600,000 تومان
---
41,600,000 تومان
51,800,000 تومان
39,600,000 تومان
37,600,000 تومان
---
44,700,000 تومان
58,900,000 تومان
42,700,000 تومان
40,700,000 تومان
---
44,700,000 تومان
58,900,000 تومان
42,700,000 تومان
40,700,000 تومان
---
44,700,000 تومان
58,900,000 تومان
42,700,000 تومان
40,700,000 تومان
---
44,700,000 تومان
58,900,000 تومان
42,700,000 تومان
40,700,000 تومان
---
45,900,000 تومان
61,500,000 تومان
43,900,000 تومان
41,900,000 تومان
---
47,400,000 تومان
64,500,000 تومان
45,400,000 تومان
43,400,000 تومان
---
50,900,000 تومان
71,500,000 تومان
48,900,000 تومان
46,900,000 تومان
---
55,900,000 تومان
81,500,000 تومان
53,900,000 تومان
51,900,000 تومان
---
57,800,000 تومان
85,500,000 تومان
55,800,000 تومان
53,800,000 تومان
---
89,900,000 تومان
148,000,000 تومان
87,900,000 تومان
85,900,000 تومان
---
113,000,000 تومان
196,000,000 تومان
111,000,000 تومان
109,000,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,900,000 تومان 35,500,000 تومان 29,900,000 تومان 27,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,700,000 تومان 38,900,000 تومان 32,700,000 تومان 30,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,500,000 تومان 40,900,000 تومان 33,500,000 تومان 31,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,600,000 تومان 41,900,000 تومان 34,600,000 تومان 32,600,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,500,000 تومان 44,500,000 تومان 35,500,000 تومان 33,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,600,000 تومان 46,600,000 تومان 36,600,000 تومان 34,600,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,600,000 تومان 51,800,000 تومان 39,600,000 تومان 37,600,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,700,000 تومان 58,900,000 تومان 42,700,000 تومان 40,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,700,000 تومان 58,900,000 تومان 42,700,000 تومان 40,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,700,000 تومان 58,900,000 تومان 42,700,000 تومان 40,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,700,000 تومان 58,900,000 تومان 42,700,000 تومان 40,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,900,000 تومان 61,500,000 تومان 43,900,000 تومان 41,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,400,000 تومان 64,500,000 تومان 45,400,000 تومان 43,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,900,000 تومان 71,500,000 تومان 48,900,000 تومان 46,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,900,000 تومان 81,500,000 تومان 53,900,000 تومان 51,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,800,000 تومان 85,500,000 تومان 55,800,000 تومان 53,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
89,900,000 تومان 148,000,000 تومان 87,900,000 تومان 85,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
113,000,000 تومان 196,000,000 تومان 111,000,000 تومان 109,000,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 لیدر فارسی زبان
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
3 اسکن عکس 4*3 تمام رخ با پس زمینه سفید
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• نرخ نوزاد 10.000.000 تومان می باشد.
• پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.

• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 و 09213833868 تماس حاصل فرمایید.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN