021-91006778 021-52731

تور ایروان نوروز 1403 (3شب - وارش)

تاریخ های تور
چهار شنبه
01 فروردین 1403
شنبه
04 فروردین 1403
چهار شنبه
08 فروردین 1403
شنبه
11 فروردین 1403
Economy IKA EVN
تاریخ : چهارشنبه 1403/01/01 ساعت پرواز : 16:15
مدت پرواز : 02:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : وارش
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
Economy EVN IKA
تاریخ : شنبه 1403/01/04 ساعت پرواز : 19:30
مدت پرواز : 02:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
هواپیمایی : وارش
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
17,560,000 تومان
20,840,000 تومان
15,260,000 تومان
14,900,000 تومان
---
17,650,000 تومان
21,380,000 تومان
16,160,000 تومان
14,900,000 تومان
---
17,650,000 تومان
21,920,000 تومان
16,160,000 تومان
14,900,000 تومان
---
18,100,000 تومان
20,840,000 تومان
16,700,000 تومان
14,900,000 تومان
---
18,550,000 تومان
21,380,000 تومان
17,960,000 تومان
14,900,000 تومان
---
19,090,000 تومان
23,000,000 تومان
17,960,000 تومان
14,900,000 تومان
---
19,360,000 تومان
25,340,000 تومان
16,160,000 تومان
14,900,000 تومان
---
19,900,000 تومان
24,620,000 تومان
16,700,000 تومان
14,900,000 تومان
---
19,900,000 تومان
24,620,000 تومان
16,700,000 تومان
14,900,000 تومان
---
19,990,000 تومان
26,420,000 تومان
16,700,000 تومان
14,900,000 تومان
---
20,530,000 تومان
24,620,000 تومان
18,500,000 تومان
14,900,000 تومان
ECO
20,530,000 تومان
25,520,000 تومان
17,960,000 تومان
14,900,000 تومان
---
20,980,000 تومان
26,420,000 تومان
16,340,000 تومان
14,900,000 تومان
---
22,150,000 تومان
29,120,000 تومان
16,700,000 تومان
14,900,000 تومان
---
22,600,000 تومان
30,560,000 تومان
-
14,900,000 تومان
ECO
22,870,000 تومان
30,020,000 تومان
17,060,000 تومان
14,900,000 تومان
---
26,290,000 تومان
34,520,000 تومان
18,860,000 تومان
14,900,000 تومان
---
27,190,000 تومان
36,500,000 تومان
17,060,000 تومان
14,900,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,560,000 تومان 20,840,000 تومان 15,260,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,650,000 تومان 21,380,000 تومان 16,160,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,650,000 تومان 21,920,000 تومان 16,160,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,100,000 تومان 20,840,000 تومان 16,700,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,550,000 تومان 21,380,000 تومان 17,960,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,090,000 تومان 23,000,000 تومان 17,960,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,360,000 تومان 25,340,000 تومان 16,160,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان 24,620,000 تومان 16,700,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,900,000 تومان 24,620,000 تومان 16,700,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان 26,420,000 تومان 16,700,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,530,000 تومان 24,620,000 تومان 18,500,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ECO
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,530,000 تومان 25,520,000 تومان 17,960,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,980,000 تومان 26,420,000 تومان 16,340,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,150,000 تومان 29,120,000 تومان 16,700,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,600,000 تومان 30,560,000 تومان - 14,900,000 تومان
توضیحات : ECO
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,870,000 تومان 30,020,000 تومان 17,060,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,290,000 تومان 34,520,000 تومان 18,860,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,190,000 تومان 36,500,000 تومان 17,060,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 7شب و 8روز اقامت در هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• قیمت کودک زیر 2 سال 690.000 تومان می باشد.

• صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.

• پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه می گردد.

• پرواز و هتل چارتر و غیرقابل استرداد می باشد.

• در برخی از هتل ها قابلیت رزرو فقط یک کودک می باشد، لطفا با کانتر فروش چک شود.

• مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هر نوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده می باشد.

• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. 
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.  

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN