021-91006778 021-52731

تور دبی آذر 1402 (4شب - ایر عربیا)

تاریخ های تور
پنجشنبه
09 آذر 1402
دوشنبه
13 آذر 1402
شنبه
11 آذر 1402
چهار شنبه
15 آذر 1402
یکشنبه
12 آذر 1402
پنجشنبه
16 آذر 1402
دوشنبه
13 آذر 1402
جمعه
17 آذر 1402
سه شنبه
14 آذر 1402
شنبه
18 آذر 1402
پنجشنبه
16 آذر 1402
دوشنبه
20 آذر 1402
شنبه
18 آذر 1402
چهار شنبه
22 آذر 1402
Economy IKA
تاریخ : دوشنبه 1402/09/13 ساعت پرواز : 11:30
مدت پرواز : 02:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : ایرعربیا
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی شارجه
Economy IKA
تاریخ : جمعه 1402/09/17 ساعت پرواز : 12:20
مدت پرواز : 02:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی شارجه
هواپیمایی : ایرعربیا
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
18,010,000 تومان
25,170,000 تومان
17,105,000 تومان
8,500,000 تومان
---
18,360,000 تومان
25,680,000 تومان
17,320,000 تومان
8,500,000 تومان
---
20,360,000 تومان
26,362,000 تومان
17,920,000 تومان
8,500,000 تومان
---
21,468,000 تومان
29,300,000 تومان
17,950,000 تومان
8,500,000 تومان
---
22,169,000 تومان
26,600,000 تومان
17,080,000 تومان
8,500,000 تومان
---
22,232,000 تومان
34,640,000 تومان
21,760,000 تومان
8,500,000 تومان
---
23,150,000 تومان
33,998,000 تومان
23,620,000 تومان
8,500,000 تومان
---
23,156,000 تومان
32,681,000 تومان
18,080,000 تومان
8,500,000 تومان
---
23,475,000 تومان
34,600,000 تومان
20,840,000 تومان
8,500,000 تومان
---
24,435,000 تومان
32,670,000 تومان
18,210,000 تومان
8,500,000 تومان
---
28,700,000 تومان
35,990,000 تومان
20,310,000 تومان
8,500,000 تومان
---
29,990,000 تومان
47,675,000 تومان
25,800,000 تومان
8,500,000 تومان
---
31,705,000 تومان
51,109,000 تومان
20,210,000 تومان
8,500,000 تومان
---
32,830,000 تومان
53,370,000 تومان
20,310,000 تومان
8,500,000 تومان
---
33,281,000 تومان
53,239,000 تومان
23,890,000 تومان
8,500,000 تومان
---
34,908,000 تومان
78,220,000 تومان
23,450,000 تومان
9,000,000 تومان
---
34,950,000 تومان
57,590,000 تومان
22,200,000 تومان
8,500,000 تومان
---
51,290,000 تومان
69,306,000 تومان
20,240,000 تومان
9,000,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,010,000 تومان 25,170,000 تومان 17,105,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,360,000 تومان 25,680,000 تومان 17,320,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,360,000 تومان 26,362,000 تومان 17,920,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,468,000 تومان 29,300,000 تومان 17,950,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,169,000 تومان 26,600,000 تومان 17,080,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,232,000 تومان 34,640,000 تومان 21,760,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,150,000 تومان 33,998,000 تومان 23,620,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,156,000 تومان 32,681,000 تومان 18,080,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,475,000 تومان 34,600,000 تومان 20,840,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,435,000 تومان 32,670,000 تومان 18,210,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,700,000 تومان 35,990,000 تومان 20,310,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان 47,675,000 تومان 25,800,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,705,000 تومان 51,109,000 تومان 20,210,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,830,000 تومان 53,370,000 تومان 20,310,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,281,000 تومان 53,239,000 تومان 23,890,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,908,000 تومان 78,220,000 تومان 23,450,000 تومان 9,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,950,000 تومان 57,590,000 تومان 22,200,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,290,000 تومان 69,306,000 تومان 20,240,000 تومان 9,000,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ویزای توریستی
3 بیمه مسافرتی
4 4شب و 5روز اقامت در هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 1 قطعه عکس4*3 با پس زمینه سفید
3 اسکن صفحه اول پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
 • پرواز چارتر و غیرقابل استرداد می‌باشد.
 • نرخ کودک زیر دو سال 3.290.000 تومان می‌باشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر می‌باشد.
 • پرداخت 50% توردرهنگام ثبت نام الزامی می‌باشد و در صورت عدم تسویه کامل ما به‌التفاوت نرخ ارز هنگام تسویه محاسبه می‌گردد.
 • در صورت آماده نشدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات مبلغ ویزا قابل برگشت نیست و کلیه جریمه‌های تور به عهده مسافر می‌باشد.
 • به محض رسیدن مسافر به فرودگاه دبی ازهر مسافر تست PCR گرفته می‌شود.
 • هزینه تست PCR برگشت به عهده مسافر می‌باشد.
 • آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان می‌باشد. با شماره 02191006778 تماس حاصل بفرمایید.
 • در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل بفرمایید.
 • مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
 • مالیات هتل به عهده مسافر است.
6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN