021-91006778 021-52731

تور آنتالیا ویژه نوروز 1403 (6شب - پگاسوس)

تاریخ های تور
یکشنبه
27 اسفند 1402
شنبه
04 فروردین 1403
چهار شنبه
01 فروردین 1403
سه شنبه
07 فروردین 1403
پنجشنبه
02 فروردین 1403
چهار شنبه
08 فروردین 1403
جمعه
03 فروردین 1403
پنجشنبه
09 فروردین 1403
شنبه
04 فروردین 1403
جمعه
10 فروردین 1403
چهار شنبه
08 فروردین 1403
سه شنبه
14 فروردین 1403
Economy IKA AYT
تاریخ : چهارشنبه 1403/01/01 ساعت پرواز : 05:03
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : پگاسوس
فرودگاه مقصد : فرودگاه آنتالیا
Economy AYT IKA
تاریخ : سه شنبه 1403/01/07 ساعت پرواز : 23:03
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه آنتالیا
هواپیمایی : پگاسوس
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
41,900,000 تومان
53,790,000 تومان
30,590,000 تومان
26,500,000 تومان
---
41,900,000 تومان
53,790,000 تومان
30,590,000 تومان
26,500,000 تومان
---
42,800,000 تومان
55,290,000 تومان
30,890,000 تومان
26,500,000 تومان
---
43,200,000 تومان
55,990,000 تومان
31,090,000 تومان
26,500,000 تومان
---
43,600,000 تومان
61,590,000 تومان
32,290,000 تومان
26,500,000 تومان
---
43,900,000 تومان
57,390,000 تومان
31,390,000 تومان
26,500,000 تومان
---
44,900,000 تومان
59,290,000 تومان
31,890,000 تومان
26,500,000 تومان
---
46,400,000 تومان
-
-
-
4PAX
50,500,000 تومان
69,290,000 تومان
34,090,000 تومان
26,500,000 تومان
---
51,700,000 تومان
66,490,000 تومان
34,490,000 تومان
26,500,000 تومان
---
52,500,000 تومان
67,000,000 تومان
35,390,000 تومان
26,500,000 تومان
---
53,700,000 تومان
69,690,000 تومان
35,290,000 تومان
26,500,000 تومان
---
56,500,000 تومان
73,390,000 تومان
36,890,000 تومان
26,500,000 تومان
---
57,500,000 تومان
76,790,000 تومان
36,890,000 تومان
26,500,000 تومان
---
59,400,000 تومان
78,590,000 تومان
37,490,000 تومان
26,500,000 تومان
---
60,400,000 تومان
82,790,000 تومان
38,490,000 تومان
26,500,000 تومان
---
61,900,000 تومان
85,390,000 تومان
39,090,000 تومان
26,500,000 تومان
---
62,500,000 تومان
83,590,000 تومان
38,690,000 تومان
26,500,000 تومان
SEA
62,900,000 تومان
84,190,000 تومان
38,890,000 تومان
26,500,000 تومان
SEA
64,300,000 تومان
89,490,000 تومان
40,000,000 تومان
26,500,000 تومان
---
64,900,000 تومان
87,390,000 تومان
39,690,000 تومان
26,500,000 تومان
DLX
66,990,000 تومان
90,590,000 تومان
40,490,000 تومان
26,500,000 تومان
DLX SEA
67,500,000 تومان
91,690,000 تومان
40,790,000 تومان
26,500,000 تومان
SUPERIOR SEA VIEW
89,900,000 تومان
127,190,000 تومان
49,490,000 تومان
26,500,000 تومان
LUXURY LAGOON SUITE
93,900,000 تومان
146,000,000 تومان
50,790,000 تومان
26,500,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان 53,790,000 تومان 30,590,000 تومان 26,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان 53,790,000 تومان 30,590,000 تومان 26,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,800,000 تومان 55,290,000 تومان 30,890,000 تومان 26,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,200,000 تومان 55,990,000 تومان 31,090,000 تومان 26,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,500,000 تومان - - -
توضیحات : 4PAX
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,600,000 تومان 61,590,000 تومان 32,290,000 تومان 26,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,900,000 تومان 57,390,000 تومان 31,390,000 تومان 26,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,900,000 تومان 59,290,000 تومان 31,890,000 تومان 26,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,400,000 تومان - - -
توضیحات : 4PAX
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,500,000 تومان 69,290,000 تومان 34,090,000 تومان 26,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,700,000 تومان 66,490,000 تومان 34,490,000 تومان 26,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,500,000 تومان 67,000,000 تومان 35,390,000 تومان 26,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,700,000 تومان 69,690,000 تومان 35,290,000 تومان 26,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,500,000 تومان 73,390,000 تومان 36,890,000 تومان 26,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,500,000 تومان 76,790,000 تومان 36,890,000 تومان 26,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,400,000 تومان 78,590,000 تومان 37,490,000 تومان 26,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,400,000 تومان 82,790,000 تومان 38,490,000 تومان 26,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,900,000 تومان 85,390,000 تومان 39,090,000 تومان 26,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,500,000 تومان 83,590,000 تومان 38,690,000 تومان 26,500,000 تومان
توضیحات : SEA
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,900,000 تومان 84,190,000 تومان 38,890,000 تومان 26,500,000 تومان
توضیحات : SEA
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,300,000 تومان 89,490,000 تومان 40,000,000 تومان 26,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,900,000 تومان 87,390,000 تومان 39,690,000 تومان 26,500,000 تومان
توضیحات : DLX
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,990,000 تومان 90,590,000 تومان 40,490,000 تومان 26,500,000 تومان
توضیحات : DLX SEA
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,500,000 تومان 91,690,000 تومان 40,790,000 تومان 26,500,000 تومان
توضیحات : SUPERIOR SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
89,900,000 تومان 127,190,000 تومان 49,490,000 تومان 26,500,000 تومان
توضیحات : LUXURY LAGOON SUITE
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
93,900,000 تومان 146,000,000 تومان 50,790,000 تومان 26,500,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بلیط رفت و برگشت
3 بیمه مسافرتی
4 6شب و 7روز اقامت در هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• نرخ نوزاد 990.000 تومان می باشد.
• پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.

• برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN