021-91006778 021-52731

تور تفلیس نوروز 1403 (4شب - جورجین وینگز)

تاریخ های تور
پنجشنبه
02 فروردین 1403
دوشنبه
06 فروردین 1403
جمعه
03 فروردین 1403
سه شنبه
07 فروردین 1403
دوشنبه
06 فروردین 1403
جمعه
10 فروردین 1403
پنجشنبه
09 فروردین 1403
دوشنبه
13 فروردین 1403
جمعه
10 فروردین 1403
سه شنبه
14 فروردین 1403
دوشنبه
13 فروردین 1403
جمعه
17 فروردین 1403
پنجشنبه
16 فروردین 1403
دوشنبه
20 فروردین 1403
جمعه
17 فروردین 1403
سه شنبه
21 فروردین 1403
Economy IKA TBS
تاریخ : جمعه 1403/01/03 ساعت پرواز : 16:00
مدت پرواز : 02:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : جورجین وینگز
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی تفلیس
Economy TBS IKA
تاریخ : سه شنبه 1403/01/07 ساعت پرواز : 13:00
مدت پرواز : 02:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی تفلیس
هواپیمایی : جورجین وینگز
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
16,460,000 تومان
18,400,000 تومان
16,860,000 تومان
15,400,000 تومان
EXCLUSIVE
16,460,000 تومان
18,400,000 تومان
16,860,000 تومان
15,400,000 تومان
EXCLUSIVE
16,840,000 تومان
19,160,000 تومان
17,120,000 تومان
15,400,000 تومان
---
16,840,000 تومان
19,160,000 تومان
17,120,000 تومان
15,400,000 تومان
---
16,840,000 تومان
19,160,000 تومان
17,120,000 تومان
15,400,000 تومان
---
17,480,000 تومان
20,440,000 تومان
17,880,000 تومان
15,400,000 تومان
---
17,480,000 تومان
20,440,000 تومان
17,880,000 تومان
15,400,000 تومان
---
19,400,000 تومان
24,280,000 تومان
17,880,000 تومان
15,400,000 تومان
EXCLUSIVE
20,680,000 تومان
26,840,000 تومان
19,160,000 تومان
15,400,000 تومان
EXCLUSIVE
21,320,000 تومان
28,120,000 تومان
20,440,000 تومان
15,400,000 تومان
---
21,320,000 تومان
28,120,000 تومان
17,880,000 تومان
15,400,000 تومان
---
21,960,000 تومان
29,400,000 تومان
21,720,000 تومان
15,400,000 تومان
---
22,600,000 تومان
30,680,000 تومان
20,440,000 تومان
15,400,000 تومان
---
23,240,000 تومان
31,960,000 تومان
21,720,000 تومان
15,400,000 تومان
EXCLUSIVE
25,800,000 تومان
37,080,000 تومان
25,560,000 تومان
15,400,000 تومان
---
26,440,000 تومان
38,360,000 تومان
23,000,000 تومان
15,400,000 تومان
---
34,120,000 تومان
51,160,000 تومان
34,520,000 تومان
15,400,000 تومان
---
34,760,000 تومان
55,000,000 تومان
33,240,000 تومان
15,400,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,460,000 تومان 18,400,000 تومان 16,860,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : EXCLUSIVE
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,460,000 تومان 18,400,000 تومان 16,860,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : EXCLUSIVE
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,840,000 تومان 19,160,000 تومان 17,120,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,840,000 تومان 19,160,000 تومان 17,120,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,840,000 تومان 19,160,000 تومان 17,120,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,480,000 تومان 20,440,000 تومان 17,880,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,480,000 تومان 20,440,000 تومان 17,880,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,400,000 تومان 24,280,000 تومان 17,880,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : EXCLUSIVE
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,680,000 تومان 26,840,000 تومان 19,160,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : EXCLUSIVE
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,320,000 تومان 28,120,000 تومان 20,440,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,320,000 تومان 28,120,000 تومان 17,880,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,960,000 تومان 29,400,000 تومان 21,720,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,600,000 تومان 30,680,000 تومان 20,440,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,240,000 تومان 31,960,000 تومان 21,720,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : EXCLUSIVE
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,800,000 تومان 37,080,000 تومان 25,560,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,440,000 تومان 38,360,000 تومان 23,000,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,120,000 تومان 51,160,000 تومان 34,520,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,760,000 تومان 55,000,000 تومان 33,240,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• نرخ نوزاد 890000 تومان می باشد.

• به ازای هر روز اقامت هر نفر 100 دلار باید همراه داشته باشد.

• پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل پاسپورت با آژانس درخواست کننده می باشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN