021-91006778 021-52731

هتل هالیدی این مسکو

هتل هالیدی این مسکو
holiday inn seligerskaya Hotel moscow
درجه هتل:
6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN