021-91006778 021-52731

تور آنتالیا بهمن 1400 (6شب - پگاسوس)

تاریخ های تور
پنجشنبه
28 بهمن 1400
چهار شنبه
04 اسفند 1400
جمعه
29 بهمن 1400
پنجشنبه
05 اسفند 1400
Economy IKA ADA
تاریخ : پنجشنبه 1400/11/28 ساعت پرواز : 05:10
مدت پرواز : 03:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : پگاسوس
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی آدانا
Economy ADA GZP
تاریخ : پنجشنبه 1400/11/28 ساعت پرواز : 00:00
مدت پرواز : 00:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی آدانا
هواپیمایی : پگاسوس
فرودگاه مقصد : فرودگاه قاضی پاشا
Economy GZP ADA
تاریخ : چهارشنبه 1400/12/04 ساعت پرواز : 00:00
مدت پرواز : 00:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه قاضی پاشا
هواپیمایی : پگاسوس
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی آدانا
Economy ADA IKA
تاریخ : چهارشنبه 1400/12/04 ساعت پرواز : 23:45
مدت پرواز : 03:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی آدانا
هواپیمایی : پگاسوس
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
5,290,000 تومان
6,790,000 تومان
4,990,000 تومان
4,990,000 تومان
---
6,290,000 تومان
8,390,000 تومان
5,490,000 تومان
4,990,000 تومان
---
6,290,000 تومان
8,190,000 تومان
5,290,000 تومان
4,990,000 تومان
---
7,790,000 تومان
10,590,000 تومان
5,490,000 تومان
4,990,000 تومان
---
8,090,000 تومان
11,290,000 تومان
5,490,000 تومان
4,990,000 تومان
---
9,090,000 تومان
12,990,000 تومان
5,490,000 تومان
4,990,000 تومان
---
9,590,000 تومان
13,590,000 تومان
5,790,000 تومان
4,990,000 تومان
---
10,090,000 تومان
14,150,000 تومان
5,790,000 تومان
4,990,000 تومان
---
10,290,000 تومان
14,890,000 تومان
5,790,000 تومان
4,990,000 تومان
---
10,290,000 تومان
14,790,000 تومان
5,790,000 تومان
4,990,000 تومان
---
10,790,000 تومان
15,690,000 تومان
5,790,000 تومان
4,990,000 تومان
---
11,090,000 تومان
16,290,000 تومان
5,790,000 تومان
4,990,000 تومان
---
11,290,000 تومان
16,490,000 تومان
5,790,000 تومان
4,990,000 تومان
---
11,790,000 تومان
17,400,000 تومان
5,790,000 تومان
4,990,000 تومان
---
11,790,000 تومان
17,890,000 تومان
5,790,000 تومان
4,990,000 تومان
---
11,990,000 تومان
18,200,000 تومان
5,790,000 تومان
4,990,000 تومان
---
12,090,000 تومان
18,790,000 تومان
5,790,000 تومان
4,990,000 تومان
---
12,090,000 تومان
18,000,000 تومان
5,790,000 تومان
4,990,000 تومان
---
12,290,000 تومان
18,690,000 تومان
5,790,000 تومان
4,990,000 تومان
---
13,090,000 تومان
19,790,000 تومان
5,790,000 تومان
4,990,000 تومان
---
13,090,000 تومان
19,490,000 تومان
5,790,000 تومان
4,990,000 تومان
---
13,290,000 تومان
20,290,000 تومان
5,790,000 تومان
4,990,000 تومان
---
14,090,000 تومان
21,490,000 تومان
9,690,000 تومان
4,990,000 تومان
---
14,290,000 تومان
22,490,000 تومان
5,990,000 تومان
4,990,000 تومان
---
14,590,000 تومان
22,490,000 تومان
5,490,000 تومان
4,990,000 تومان
---
15,290,000 تومان
23,490,000 تومان
5,990,000 تومان
4,990,000 تومان
---
17,090,000 تومان
26,790,000 تومان
5,990,000 تومان
4,990,000 تومان
---
17,590,000 تومان
27,690,000 تومان
5,990,000 تومان
4,990,000 تومان
---
18,290,000 تومان
29,490,000 تومان
5,990,000 تومان
4,990,000 تومان
---
19,790,000 تومان
31,690,000 تومان
6,490,000 تومان
4,990,000 تومان
---
21,090,000 تومان
33,690,000 تومان
6,490,000 تومان
4,990,000 تومان
---
21,790,000 تومان
35,490,000 تومان
6,490,000 تومان
4,990,000 تومان
---
24,290,000 تومان
39,190,000 تومان
6,490,000 تومان
4,990,000 تومان
---
29,790,000 تومان
49,590,000 تومان
6,490,000 تومان
4,990,000 تومان
---
41,290,000 تومان
69,690,000 تومان
6,490,000 تومان
4,990,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان 6,790,000 تومان 4,990,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان 8,390,000 تومان 5,490,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان 8,190,000 تومان 5,290,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,790,000 تومان 10,590,000 تومان 5,490,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,090,000 تومان 11,290,000 تومان 5,490,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,090,000 تومان 12,990,000 تومان 5,490,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,590,000 تومان 13,590,000 تومان 5,790,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,090,000 تومان 14,150,000 تومان 5,790,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,290,000 تومان 14,890,000 تومان 5,790,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,290,000 تومان 14,790,000 تومان 5,790,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,790,000 تومان 15,690,000 تومان 5,790,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,090,000 تومان 16,290,000 تومان 5,790,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,290,000 تومان 16,490,000 تومان 5,790,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,790,000 تومان 17,400,000 تومان 5,790,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,790,000 تومان 17,890,000 تومان 5,790,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان 18,200,000 تومان 5,790,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,090,000 تومان 18,790,000 تومان 5,790,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,090,000 تومان 18,000,000 تومان 5,790,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,290,000 تومان 18,690,000 تومان 5,790,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,090,000 تومان 19,790,000 تومان 5,790,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,090,000 تومان 19,490,000 تومان 5,790,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,290,000 تومان 20,290,000 تومان 5,790,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,090,000 تومان 21,490,000 تومان 9,690,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,290,000 تومان 22,490,000 تومان 5,990,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,590,000 تومان 22,490,000 تومان 5,490,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,290,000 تومان 23,490,000 تومان 5,990,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,090,000 تومان 26,790,000 تومان 5,990,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,590,000 تومان 27,690,000 تومان 5,990,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,290,000 تومان 29,490,000 تومان 5,990,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,790,000 تومان 31,690,000 تومان 6,490,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,090,000 تومان 33,690,000 تومان 6,490,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,790,000 تومان 35,490,000 تومان 6,490,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,290,000 تومان 39,190,000 تومان 6,490,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,790,000 تومان 49,590,000 تومان 6,490,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,290,000 تومان 69,690,000 تومان 6,490,000 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• نرخ نوزاد 990.000 تومان می باشد.
• پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN