021-91006778 021-52731

تور آنتالیا فروردین

تاریخ های تور
پنجشنبه
25 فروردین 1401
چهار شنبه
31 فروردین 1401
جمعه
26 فروردین 1401
پنجشنبه
01 اردیبهشت 1401
Economy IKA AYT
تاریخ : پنجشنبه 1401/01/25 ساعت پرواز : 05:10
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : پگاسوس
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی آنتالیا
Economy AYT IKA
تاریخ : چهارشنبه 1401/01/31 ساعت پرواز : 23:45
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی آنتالیا
هواپیمایی : پگاسوس
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
9,090,000 تومان
10,290,000 تومان
8,390,000 تومان
5,490,000 تومان
---
9,590,000 تومان
11,190,000 تومان
8,590,000 تومان
5,490,000 تومان
---
10,190,000 تومان
11,490,000 تومان
8,790,000 تومان
5,490,000 تومان
---
10,590,000 تومان
13,090,000 تومان
9,090,000 تومان
5,490,000 تومان
---
11,790,000 تومان
14,090,000 تومان
9,490,000 تومان
5,490,000 تومان
---
11,990,000 تومان
14,390,000 تومان
9,690,000 تومان
5,490,000 تومان
---
12,790,000 تومان
-
-
-
---
13,190,000 تومان
16,290,000 تومان
10,290,000 تومان
5,490,000 تومان
---
13,490,000 تومان
18,690,000 تومان
10,390,000 تومان
5,490,000 تومان
---
13,590,000 تومان
17,090,000 تومان
10,490,000 تومان
5,490,000 تومان
استخر آب گرم
13,590,000 تومان
17,090,000 تومان
10,490,000 تومان
5,490,000 تومان
---
13,690,000 تومان
17,090,000 تومان
10,490,000 تومان
5,490,000 تومان
---
13,990,000 تومان
17,590,000 تومان
10,690,000 تومان
5,490,000 تومان
استخر آب گرم
14,690,000 تومان
18,790,000 تومان
11,000,000 تومان
5,490,000 تومان
استخر آب گرم
14,890,000 تومان
18,990,000 تومان
11,090,000 تومان
5,490,000 تومان
---
15,190,000 تومان
19,590,000 تومان
11,290,000 تومان
5,490,000 تومان
استخر آب گرم
15,290,000 تومان
19,600,000 تومان
11,290,000 تومان
5,490,000 تومان
استخر آب گرم
15,390,000 تومان
19,890,000 تومان
11,390,000 تومان
5,490,000 تومان
---
15,790,000 تومان
20,390,000 تومان
11,590,000 تومان
5,490,000 تومان
---
15,890,000 تومان
20,690,000 تومان
11,600,000 تومان
5,490,000 تومان
---
16,400,000 تومان
21,490,000 تومان
11,890,000 تومان
5,490,000 تومان
استخر آب گرم
16,590,000 تومان
21,790,000 تومان
11,990,000 تومان
5,490,000 تومان
---
16,990,000 تومان
22,390,000 تومان
12,190,000 تومان
5,490,000 تومان
استخر آب گرم
17,090,000 تومان
22,690,000 تومان
12,290,000 تومان
5,490,000 تومان
---
17,490,000 تومان
23,190,000 تومان
12,390,000 تومان
5,490,000 تومان
---
17,490,000 تومان
23,190,000 تومان
12,390,000 تومان
5,490,000 تومان
---
18,390,000 تومان
24,590,000 تومان
12,890,000 تومان
5,490,000 تومان
استخر آب گرم
18,390,000 تومان
24,590,000 تومان
12,890,000 تومان
5,490,000 تومان
استخر آب گرم
19,390,000 تومان
26,290,000 تومان
13,390,000 تومان
5,490,000 تومان
استخر آب گرم
19,690,000 تومان
25,890,000 تومان
12,890,000 تومان
5,490,000 تومان
---
20,290,000 تومان
27,690,000 تومان
13,790,000 تومان
5,490,000 تومان
---
20,400,000 تومان
27,890,000 تومان
13,890,000 تومان
5,490,000 تومان
استخر آب گرم
20,790,000 تومان
28,490,000 تومان
14,090,000 تومان
5,490,000 تومان
استخر آب گرم
21,290,000 تومان
29,290,000 تومان
14,300,000 تومان
5,490,000 تومان
استخر آب گرم
24,400,000 تومان
34,300,000 تومان
15,890,000 تومان
5,490,000 تومان
استخر آب گرم
24,490,000 تومان
34,390,000 تومان
15,890,000 تومان
5,490,000 تومان
---
24,590,000 تومان
34,590,000 تومان
15,990,000 تومان
5,490,000 تومان
استخر آب گرم
25,490,000 تومان
35,990,000 تومان
16,390,000 تومان
5,490,000 تومان
---
28,090,000 تومان
40,090,000 تومان
17,690,000 تومان
5,490,000 تومان
استخر آب گرم
34,890,000 تومان
51,000,000 تومان
21,090,000 تومان
5,490,000 تومان
استخر آب گرم
41,800,000 تومان
62,190,000 تومان
24,590,000 تومان
5,490,000 تومان
استخر آب گرم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,090,000 تومان 10,290,000 تومان 8,390,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,590,000 تومان 11,190,000 تومان 8,590,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,190,000 تومان 11,490,000 تومان 8,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,590,000 تومان 13,090,000 تومان 9,090,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,790,000 تومان 14,090,000 تومان 9,490,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان 14,390,000 تومان 9,690,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,790,000 تومان - - -
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,190,000 تومان 16,290,000 تومان 10,290,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,490,000 تومان 18,690,000 تومان 10,390,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,590,000 تومان 17,090,000 تومان 10,490,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آب گرم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,590,000 تومان 17,090,000 تومان 10,490,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,690,000 تومان 17,090,000 تومان 10,490,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان 17,590,000 تومان 10,690,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آب گرم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,690,000 تومان 18,790,000 تومان 11,000,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آب گرم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,890,000 تومان 18,990,000 تومان 11,090,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,190,000 تومان 19,590,000 تومان 11,290,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آب گرم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,290,000 تومان 19,600,000 تومان 11,290,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آب گرم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,390,000 تومان 19,890,000 تومان 11,390,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,790,000 تومان 20,390,000 تومان 11,590,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,890,000 تومان 20,690,000 تومان 11,600,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,400,000 تومان 21,490,000 تومان 11,890,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آب گرم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,590,000 تومان 21,790,000 تومان 11,990,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان 22,390,000 تومان 12,190,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آب گرم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,090,000 تومان 22,690,000 تومان 12,290,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان 23,190,000 تومان 12,390,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان 23,190,000 تومان 12,390,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,390,000 تومان 24,590,000 تومان 12,890,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آب گرم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,390,000 تومان 24,590,000 تومان 12,890,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آب گرم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان 26,290,000 تومان 13,390,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آب گرم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,690,000 تومان 25,890,000 تومان 12,890,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,290,000 تومان 27,690,000 تومان 13,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,400,000 تومان 27,890,000 تومان 13,890,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آب گرم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,790,000 تومان 28,490,000 تومان 14,090,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آب گرم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,290,000 تومان 29,290,000 تومان 14,300,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آب گرم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,400,000 تومان 34,300,000 تومان 15,890,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آب گرم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,490,000 تومان 34,390,000 تومان 15,890,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,590,000 تومان 34,590,000 تومان 15,990,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آب گرم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان 35,990,000 تومان 16,390,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,090,000 تومان 40,090,000 تومان 17,690,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آب گرم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,890,000 تومان 51,000,000 تومان 21,090,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آب گرم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,800,000 تومان 62,190,000 تومان 24,590,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آب گرم
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 6شب و 7روز اقامت در هتل
2 بلیط رفت و برگشت
3 ترانسفر فرودگاهی
4 لیدر فارسی زبان
5 گشت شهری همراه با ناهار
6 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
2 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• نرخ نوزاد 990.000 تومان می باشد.
• پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN