021-91006778 021-52731

تور آنتالیا ویژه نوروز 1401 (10شب - پگاسوس)

Economy IKA ADB
تاریخ : چهارشنبه 1401/01/03 ساعت پرواز : 10:00
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : پگاسوس
فرودگاه مقصد : فرودگاه عدنان مندرس
Economy ADB IKA
تاریخ : يكشنبه 1401/01/14 ساعت پرواز : 02:30
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه عدنان مندرس
هواپیمایی : پگاسوس
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
18,990,000 تومان
23,090,000 تومان
14,790,000 تومان
13,990,000 تومان
---
20,790,000 تومان
25,290,000 تومان
14,990,000 تومان
13,990,000 تومان
---
24,990,000 تومان
31,190,000 تومان
16,490,000 تومان
13,990,000 تومان
---
24,990,000 تومان
30,890,000 تومان
16,390,000 تومان
13,990,000 تومان
---
27,190,000 تومان
34,090,000 تومان
16,790,000 تومان
13,990,000 تومان
---
28,290,000 تومان
36,190,000 تومان
17,290,000 تومان
13,990,000 تومان
---
31,390,000 تومان
40,890,000 تومان
18,290,000 تومان
13,990,000 تومان
---
31,590,000 تومان
41,490,000 تومان
18,490,000 تومان
13,990,000 تومان
---
32,390,000 تومان
42,790,000 تومان
18,790,000 تومان
13,990,000 تومان
---
33,290,000 تومان
44,190,000 تومان
18,990,000 تومان
13,990,000 تومان
---
33,790,000 تومان
44,690,000 تومان
18,790,000 تومان
13,990,000 تومان
---
33,790,000 تومان
44,690,000 تومان
18,990,000 تومان
13,990,000 تومان
---
34,990,000 تومان
46,790,000 تومان
19,790,000 تومان
13,990,000 تومان
---
34,990,000 تومان
46,790,000 تومان
19,490,000 تومان
13,990,000 تومان
---
37,990,000 تومان
50,490,000 تومان
18,990,000 تومان
13,990,000 تومان
STD
38,290,000 تومان
52,090,000 تومان
19,990,000 تومان
13,990,000 تومان
---
41,490,000 تومان
57,090,000 تومان
26,190,000 تومان
13,990,000 تومان
---
44,390,000 تومان
62,190,000 تومان
21,990,000 تومان
13,990,000 تومان
---
66,490,000 تومان
97,190,000 تومان
23,790,000 تومان
13,990,000 تومان
---
71,990,000 تومان
10,690,000 تومان
24,990,000 تومان
13,990,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان 23,090,000 تومان 14,790,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,790,000 تومان 25,290,000 تومان 14,990,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان 31,190,000 تومان 16,490,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان 30,890,000 تومان 16,390,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,190,000 تومان 34,090,000 تومان 16,790,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,290,000 تومان 36,190,000 تومان 17,290,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,390,000 تومان 40,890,000 تومان 18,290,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,590,000 تومان 41,490,000 تومان 18,490,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,390,000 تومان 42,790,000 تومان 18,790,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,290,000 تومان 44,190,000 تومان 18,990,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,790,000 تومان 44,690,000 تومان 18,790,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,790,000 تومان 44,690,000 تومان 18,990,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,990,000 تومان 46,790,000 تومان 19,790,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,990,000 تومان 46,790,000 تومان 19,490,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان 50,490,000 تومان 18,990,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : STD
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,290,000 تومان 52,090,000 تومان 19,990,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,490,000 تومان 57,090,000 تومان 26,190,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,390,000 تومان 62,190,000 تومان 21,990,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,490,000 تومان 97,190,000 تومان 23,790,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,990,000 تومان 10,690,000 تومان 24,990,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 6شب و 7روز اقامت در هتل
2 بلیط رفت و برگشت
3 ترانسفر فرودگاهی
4 لیدر فارسی زبان
5 گشت شهری همراه با ناهار
6 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
2 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• نرخ نوزاد 990.000 تومان می باشد.
• پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN