021-91006778 021-52731

تور آنتالیا ویژه نوروز 1401 (6شب - کرندون)

تاریخ های تور
یکشنبه
07 فروردین 1401
شنبه
13 فروردین 1401
Economy IKA GZP
تاریخ : يكشنبه 1401/01/07 ساعت پرواز : 04:30
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : کرندون
فرودگاه مقصد : فرودگاه قاضی پاشا
Economy GZP IKA
تاریخ : شنبه 1401/01/13 ساعت پرواز : 22:30
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه قاضی پاشا
هواپیمایی : کرندون
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
15,610,000 تومان
18,455,000 تومان
14,105,000 تومان
11,900,000 تومان
---
16,225,000 تومان
18,355,000 تومان
14,170,000 تومان
11,900,000 تومان
---
17,520,000 تومان
20,365,000 تومان
15,010,000 تومان
11,900,000 تومان
---
18,085,000 تومان
20,030,000 تومان
15,010,000 تومان
11,900,000 تومان
---
19,205,000 تومان
23,860,000 تومان
15,850,000 تومان
11,900,000 تومان
---
20,030,000 تومان
25,720,000 تومان
16,265,000 تومان
11,900,000 تومان
---
20,705,000 تومان
38,395,000 تومان
20,600,000 تومان
11,900,000 تومان
---
21,370,000 تومان
26,725,000 تومان
16,930,000 تومان
11,900,000 تومان
---
22,930,000 تومان
29,265,000 تومان
17,715,000 تومان
11,900,000 تومان
---
23,040,000 تومان
29,400,000 تومان
17,770,000 تومان
11,900,000 تومان
Superior
23,860,000 تومان
29,640,000 تومان
18,180,000 تومان
11,900,000 تومان
---
25,165,000 تومان
31,500,000 تومان
1,793,000 تومان
11,900,000 تومان
Sea Side
26,845,000 تومان
34,110,000 تومان
19,670,000 تومان
11,900,000 تومان
---
27,215,000 تومان
34,670,000 تومان
19,855,000 تومان
11,900,000 تومان
Superior
29,640,000 تومان
39,885,000 تومان
21,070,000 تومان
11,900,000 تومان
Sea Side
30,010,000 تومان
38,770,000 تومان
21,255,000 تومان
11,900,000 تومان
---
30,570,000 تومان
41,375,000 تومان
21,535,000 تومان
11,900,000 تومان
Sea View
45,290,000 تومان
61,685,000 تومان
28,895,000 تومان
11,900,000 تومان
---
50,880,000 تومان
70,070,000 تومان
31,690,000 تومان
11,900,000 تومان
Suite Sea
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,610,000 تومان 18,455,000 تومان 14,105,000 تومان 11,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,225,000 تومان 18,355,000 تومان 14,170,000 تومان 11,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,520,000 تومان 20,365,000 تومان 15,010,000 تومان 11,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,085,000 تومان 20,030,000 تومان 15,010,000 تومان 11,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,205,000 تومان 23,860,000 تومان 15,850,000 تومان 11,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,030,000 تومان 25,720,000 تومان 16,265,000 تومان 11,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,705,000 تومان 38,395,000 تومان 20,600,000 تومان 11,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,370,000 تومان 26,725,000 تومان 16,930,000 تومان 11,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,930,000 تومان 29,265,000 تومان 17,715,000 تومان 11,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,040,000 تومان 29,400,000 تومان 17,770,000 تومان 11,900,000 تومان
توضیحات : Superior
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,860,000 تومان 29,640,000 تومان 18,180,000 تومان 11,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,165,000 تومان 31,500,000 تومان 1,793,000 تومان 11,900,000 تومان
توضیحات : Sea Side
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,845,000 تومان 34,110,000 تومان 19,670,000 تومان 11,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,215,000 تومان 34,670,000 تومان 19,855,000 تومان 11,900,000 تومان
توضیحات : Superior
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,640,000 تومان 39,885,000 تومان 21,070,000 تومان 11,900,000 تومان
توضیحات : Sea Side
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,010,000 تومان 38,770,000 تومان 21,255,000 تومان 11,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,570,000 تومان 41,375,000 تومان 21,535,000 تومان 11,900,000 تومان
توضیحات : Sea View
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,290,000 تومان 61,685,000 تومان 28,895,000 تومان 11,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,880,000 تومان 70,070,000 تومان 31,690,000 تومان 11,900,000 تومان
توضیحات : Suite Sea
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 6شب و 7روز اقامت در هتل
2 لیدر فارسی زبان
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک توضیحات
1 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
2 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• نرخ نوزاد 990.000 تومان می باشد.
• پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN