021-91006778 021-52731

تور ایروان پاییز 1401(4شب - قشم ایر)

تاریخ های تور
پنجشنبه
19 آبان 1401
دوشنبه
23 آبان 1401
پنجشنبه
26 آبان 1401
دوشنبه
30 آبان 1401
Economy IKA EVN
تاریخ : پنجشنبه 1401/08/19 ساعت پرواز : 17:00
مدت پرواز : 02:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی زوارتنوتس
Economy EVN IKA
تاریخ : دوشنبه 1401/08/23 ساعت پرواز : 20:00
مدت پرواز : 02:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی زوارتنوتس
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
توضیحات
7,830,000 تومان
9,440,000 تومان
7,760,000 تومان
---
8,110,000 تومان
9,860,000 تومان
6,780,000 تومان
---
8,320,000 تومان
10,140,000 تومان
7,340,000 تومان
---
8,740,000 تومان
10,140,000 تومان
8,460,000 تومان
---
9,090,000 تومان
10,840,000 تومان
7,340,000 تومان
---
9,580,000 تومان
12,100,000 تومان
7,760,000 تومان
---
9,650,000 تومان
11,260,000 تومان
9,440,000 تومان
---
9,790,000 تومان
12,380,000 تومان
8,040,000 تومان
---
10,000,000 تومان
14,200,000 تومان
9,440,000 تومان
---
10,070,000 تومان
13,220,000 تومان
8,740,000 تومان
---
10,140,000 تومان
13,360,000 تومان
7,760,000 تومان
---
10,280,000 تومان
13,080,000 تومان
7,760,000 تومان
---
10,490,000 تومان
15,180,000 تومان
7,760,000 تومان
---
10,490,000 تومان
14,060,000 تومان
9,160,000 تومان
---
10,630,000 تومان
15,460,000 تومان
7,760,000 تومان
---
10,630,000 تومان
13,780,000 تومان
9,440,000 تومان
---
10,840,000 تومان
14,480,000 تومان
8,040,000 تومان
---
10,980,000 تومان
14,480,000 تومان
8,040,000 تومان
---
12,240,000 تومان
16,580,000 تومان
-
---
13,150,000 تومان
17,980,000 تومان
12,380,000 تومان
---
13,850,000 تومان
19,100,000 تومان
10,140,000 تومان
---
15,110,000 تومان
21,480,000 تومان
9,160,000 تومان
---
15,600,000 تومان
22,600,000 تومان
10,560,000 تومان
---
17,210,000 تومان
26,800,000 تومان
12,800,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,830,000 تومان 9,440,000 تومان 7,760,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,110,000 تومان 9,860,000 تومان 6,780,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,320,000 تومان 10,140,000 تومان 7,340,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,740,000 تومان 10,140,000 تومان 8,460,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,090,000 تومان 10,840,000 تومان 7,340,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,580,000 تومان 12,100,000 تومان 7,760,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,650,000 تومان 11,260,000 تومان 9,440,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,790,000 تومان 12,380,000 تومان 8,040,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,000,000 تومان 14,200,000 تومان 9,440,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,070,000 تومان 13,220,000 تومان 8,740,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,140,000 تومان 13,360,000 تومان 7,760,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,280,000 تومان 13,080,000 تومان 7,760,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,490,000 تومان 15,180,000 تومان 7,760,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,490,000 تومان 14,060,000 تومان 9,160,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,630,000 تومان 15,460,000 تومان 7,760,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,630,000 تومان 13,780,000 تومان 9,440,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,840,000 تومان 14,480,000 تومان 8,040,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,980,000 تومان 14,480,000 تومان 8,040,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,240,000 تومان 16,580,000 تومان -
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,150,000 تومان 17,980,000 تومان 12,380,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,850,000 تومان 19,100,000 تومان 10,140,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,110,000 تومان 21,480,000 تومان 9,160,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,600,000 تومان 22,600,000 تومان 10,560,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,210,000 تومان 26,800,000 تومان 12,800,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
• نرخ نوزاد 700.000 تومان و کودک 2 تا 6 سال 5.000.000 می باشد.
• پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.  
6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN