021-91006778 021-52731

تور سریلانکا ویژه نوروز 1402 (کلمبو + کندی + بنتوتا) (7شب - ایرعربیا)

تاریخ های تور
شنبه
05 فروردین 1402
یکشنبه
13 فروردین 1402
Economy IKA cmb
تاریخ : شنبه 1402/01/05 ساعت پرواز : 14:40
مدت پرواز : 07:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : ایرعربیا
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی باندرانیکی
Economy cmb IKA
تاریخ : يكشنبه 1402/01/13 ساعت پرواز : 04:20
مدت پرواز : 07:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی باندرانیکی
هواپیمایی : ایرعربیا
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
36,990,000 تومان
44,190,000 تومان
28,890,000 تومان
22,990,000 تومان
---
39,990,000 تومان
50,190,000 تومان
31,890,000 تومان
22,990,000 تومان
---
40,990,000 تومان
51,190,000 تومان
31,890,000 تومان
22,990,000 تومان
---
41,490,000 تومان
53,090,000 تومان
32,100,000 تومان
22,990,000 تومان
---
42,990,000 تومان
55,790,000 تومان
30,890,000 تومان
22,990,000 تومان
---
43,790,000 تومان
56,090,000 تومان
33,090,000 تومان
22,990,000 تومان
---
47,490,000 تومان
63,590,000 تومان
34,990,000 تومان
22,990,000 تومان
---
50,990,000 تومان
71,290,000 تومان
36,800,000 تومان
22,990,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,990,000 تومان 44,190,000 تومان 28,890,000 تومان 22,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,990,000 تومان 50,190,000 تومان 31,890,000 تومان 22,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,990,000 تومان 51,190,000 تومان 31,890,000 تومان 22,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,490,000 تومان 53,090,000 تومان 32,100,000 تومان 22,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,990,000 تومان 55,790,000 تومان 30,890,000 تومان 22,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,790,000 تومان 56,090,000 تومان 33,090,000 تومان 22,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,490,000 تومان 63,590,000 تومان 34,990,000 تومان 22,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,990,000 تومان 71,290,000 تومان 36,800,000 تومان 22,990,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

نرخ کودک زیر 2 سال 9.990.000 تومان می باشد.

ترانسفررفت وبرگشت فرودگاهی

ترانسفربین شهری 

بیمه مسافرتی 

هزینه بیمه مسافران بالای 60 سال جداگانه ازمبلغ تورمحاسبه می شود وبه عهده مسافرمیباشد.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN