021-91006778 021-52731

تور آنتالیا ویژه نوروز 1402 (6شب - سان اکسپرس)

تاریخ های تور
یکشنبه
28 اسفند 1401
شنبه
05 فروردین 1402
دوشنبه
29 اسفند 1401
یکشنبه
06 فروردین 1402
سه شنبه
01 فروردین 1402
دوشنبه
07 فروردین 1402
چهار شنبه
02 فروردین 1402
سه شنبه
08 فروردین 1402
پنجشنبه
03 فروردین 1402
چهار شنبه
09 فروردین 1402
شنبه
05 فروردین 1402
جمعه
11 فروردین 1402
یکشنبه
06 فروردین 1402
شنبه
12 فروردین 1402
دوشنبه
07 فروردین 1402
یکشنبه
13 فروردین 1402
سه شنبه
08 فروردین 1402
دوشنبه
14 فروردین 1402
چهار شنبه
09 فروردین 1402
سه شنبه
15 فروردین 1402
پنجشنبه
10 فروردین 1402
چهار شنبه
16 فروردین 1402
جمعه
11 فروردین 1402
پنجشنبه
17 فروردین 1402
Economy IKA ADA
تاریخ : جمعه 1402/01/11 ساعت پرواز : 06:00
مدت پرواز : 03:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : سان اکسپرس
فرودگاه مقصد : فرودگاه آدانا
Economy ADA IKA
تاریخ : پنجشنبه 1402/01/17 ساعت پرواز : 23:00
مدت پرواز : 03:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه آدانا
هواپیمایی : سان اکسپرس
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
22,990,000 تومان
25,490,000 تومان
20,490,000 تومان
19,990,000 تومان
---
23,590,000 تومان
26,390,000 تومان
20,790,000 تومان
19,990,000 تومان
---
27,990,000 تومان
34,090,000 تومان
22,990,000 تومان
19,990,000 تومان
---
28,390,000 تومان
34,590,000 تومان
23,190,000 تومان
19,990,000 تومان
---
31,590,000 تومان
38,290,000 تومان
24,790,000 تومان
19,990,000 تومان
---
33,990,000 تومان
43,490,000 تومان
25,990,000 تومان
19,990,000 تومان
---
36,690,000 تومان
47,790,000 تومان
27,390,000 تومان
19,990,000 تومان
---
36,990,000 تومان
46,390,000 تومان
27,490,000 تومان
19,990,000 تومان
---
37,890,000 تومان
49,690,000 تومان
27,990,000 تومان
19,990,000 تومان
---
39,690,000 تومان
52,590,000 تومان
28,890,000 تومان
19,990,000 تومان
---
39,990,000 تومان
55,290,000 تومان
28,990,000 تومان
19,990,000 تومان
---
40,290,000 تومان
53,590,000 تومان
29,190,000 تومان
19,990,000 تومان
---
43,990,000 تومان
59,390,000 تومان
31,090,000 تومان
19,990,000 تومان
---
46,590,000 تومان
63,690,000 تومان
32,290,000 تومان
19,990,000 تومان
---
47,790,000 تومان
65,590,000 تومان
35,890,000 تومان
19,990,000 تومان
---
48,990,000 تومان
67,490,000 تومان
36,490,000 تومان
19,990,000 تومان
---
57,690,000 تومان
81,490,000 تومان
37,890,000 تومان
19,990,000 تومان
---
57,690,000 تومان
81,490,000 تومان
37,890,000 تومان
19,990,000 تومان
---
58,390,000 تومان
78,590,000 تومان
38,190,000 تومان
19,990,000 تومان
---
63,890,000 تومان
86,890,000 تومان
40,990,000 تومان
19,990,000 تومان
---
107,790,000 تومان
152,590,000 تومان
62,890,000 تومان
19,990,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان 25,490,000 تومان 20,490,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,590,000 تومان 26,390,000 تومان 20,790,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,990,000 تومان 34,090,000 تومان 22,990,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,390,000 تومان 34,590,000 تومان 23,190,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,590,000 تومان 38,290,000 تومان 24,790,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,990,000 تومان 43,490,000 تومان 25,990,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,690,000 تومان 47,790,000 تومان 27,390,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,990,000 تومان 46,390,000 تومان 27,490,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,890,000 تومان 49,690,000 تومان 27,990,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,690,000 تومان 52,590,000 تومان 28,890,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,990,000 تومان 55,290,000 تومان 28,990,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,290,000 تومان 53,590,000 تومان 29,190,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,990,000 تومان 59,390,000 تومان 31,090,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,590,000 تومان 63,690,000 تومان 32,290,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,790,000 تومان 65,590,000 تومان 35,890,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,990,000 تومان 67,490,000 تومان 36,490,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,690,000 تومان 81,490,000 تومان 37,890,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,690,000 تومان 81,490,000 تومان 37,890,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,390,000 تومان 78,590,000 تومان 38,190,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,890,000 تومان 86,890,000 تومان 40,990,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
107,790,000 تومان 152,590,000 تومان 62,890,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 لیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 6شب و 7روز اقامت در هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
2 پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• نرخ نوزاد 990.000 تومان می باشد.
• پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN