021-91006778 021-52731

تور ترکیبی 4شب تفلیس + 3شب باتومی شهریور و مهر 1402 (7شب - وارش)

تاریخ های تور
جمعه
24 شهریور 1402
جمعه
31 شهریور 1402
شنبه
25 شهریور 1402
شنبه
01 مهر 1402
دوشنبه
27 شهریور 1402
دوشنبه
03 مهر 1402
سه شنبه
28 شهریور 1402
سه شنبه
04 مهر 1402
جمعه
31 شهریور 1402
جمعه
07 مهر 1402
دوشنبه
03 مهر 1402
دوشنبه
10 مهر 1402
سه شنبه
04 مهر 1402
سه شنبه
11 مهر 1402
پنجشنبه
06 مهر 1402
پنجشنبه
13 مهر 1402
جمعه
07 مهر 1402
جمعه
14 مهر 1402
دوشنبه
10 مهر 1402
دوشنبه
17 مهر 1402
پنجشنبه
13 مهر 1402
سه شنبه
18 مهر 1402
جمعه
14 مهر 1402
جمعه
21 مهر 1402
Economy IKA BUS
تاریخ : دوشنبه 1402/07/03 ساعت پرواز : 18:00
مدت پرواز : 02:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : وارش
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی باتومی
Economy TBS IKA
تاریخ : دوشنبه 1402/07/10 ساعت پرواز : 15:30
مدت پرواز : 02:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی تفلیس
هواپیمایی : وارش
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
17,910,000 تومان
22,640,000 تومان
16,130,000 تومان
14,900,000 تومان
---
18,350,000 تومان
23,520,000 تومان
16,130,000 تومان
14,900,000 تومان
---
18,350,000 تومان
23,520,000 تومان
16,350,000 تومان
14,900,000 تومان
---
20,150,000 تومان
45,790,000 تومان
26,850,000 تومان
14,900,000 تومان
---
20,660,000 تومان
28,140,000 تومان
17,670,000 تومان
14,900,000 تومان
---
21,700,000 تومان
30,230,000 تومان
20,800,000 تومان
14,900,000 تومان
---
22,340,000 تومان
29,730,000 تومان
19,260,000 تومان
14,900,000 تومان
---
22,940,000 تومان
30,720,000 تومان
18,050,000 تومان
14,900,000 تومان
---
23,440,000 تومان
33,690,000 تومان
19,700,000 تومان
14,900,000 تومان
---
27,700,000 تومان
42,220,000 تومان
24,380,000 تومان
14,900,000 تومان
---
28,910,000 تومان
44,640,000 تومان
24,380,000 تومان
14,900,000 تومان
---
29,130,000 تومان
45,080,000 تومان
24,380,000 تومان
14,900,000 تومان
---
32,980,000 تومان
50,580,000 تومان
28,780,000 تومان
14,900,000 تومان
---
35,730,000 تومان
53,220,000 تومان
27,680,000 تومان
14,900,000 تومان
---
46,590,000 تومان
78,350,000 تومان
34,830,000 تومان
14,900,000 تومان
---
47,000,000 تومان
79,180,000 تومان
33,730,000 تومان
14,900,000 تومان
---
51,540,000 تومان
87,430,000 تومان
42,250,000 تومان
14,900,000 تومان
---
53,600,000 تومان
89,900,000 تومان
36,480,000 تومان
14,900,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,910,000 تومان 22,640,000 تومان 16,130,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,350,000 تومان 23,520,000 تومان 16,130,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,350,000 تومان 23,520,000 تومان 16,350,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,150,000 تومان 45,790,000 تومان 26,850,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,660,000 تومان 28,140,000 تومان 17,670,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,700,000 تومان 30,230,000 تومان 20,800,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,340,000 تومان 29,730,000 تومان 19,260,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,940,000 تومان 30,720,000 تومان 18,050,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,440,000 تومان 33,690,000 تومان 19,700,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,700,000 تومان 42,220,000 تومان 24,380,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,910,000 تومان 44,640,000 تومان 24,380,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,130,000 تومان 45,080,000 تومان 24,380,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,980,000 تومان 50,580,000 تومان 28,780,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,730,000 تومان 53,220,000 تومان 27,680,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,590,000 تومان 78,350,000 تومان 34,830,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,000,000 تومان 79,180,000 تومان 33,730,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,540,000 تومان 87,430,000 تومان 42,250,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,600,000 تومان 89,900,000 تومان 36,480,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
  • نرخ نوزاد 890.000 تومان می باشد.
  • صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.
  • پرداخت 50% از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.
  • پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
  • داشتن مبلغ 100 دلار به ازای هر شب اقامت الزامی می باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هر نوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده می باشد.
  • مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
  • آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
  • در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN