021-91006778 021-52731

تور بانکوک زمستان 1402 (7شب - ماهان)

تاریخ های تور
پنجشنبه
21 دی 1402
جمعه
29 دی 1402
سه شنبه
26 دی 1402
چهار شنبه
04 بهمن 1402
پنجشنبه
28 دی 1402
جمعه
06 بهمن 1402
سه شنبه
03 بهمن 1402
چهار شنبه
11 بهمن 1402
پنجشنبه
05 بهمن 1402
جمعه
13 بهمن 1402
سه شنبه
10 بهمن 1402
چهار شنبه
18 بهمن 1402
پنجشنبه
12 بهمن 1402
جمعه
20 بهمن 1402
سه شنبه
24 بهمن 1402
چهار شنبه
02 اسفند 1402
سه شنبه
01 اسفند 1402
چهار شنبه
09 اسفند 1402
پنجشنبه
03 اسفند 1402
جمعه
11 اسفند 1402
سه شنبه
08 اسفند 1402
چهار شنبه
16 اسفند 1402
پنجشنبه
10 اسفند 1402
جمعه
18 اسفند 1402
سه شنبه
15 اسفند 1402
چهار شنبه
23 اسفند 1402
پنجشنبه
17 اسفند 1402
جمعه
25 اسفند 1402
Economy IKA BKK
تاریخ : سه شنبه 1402/11/24 ساعت پرواز : 21:00
مدت پرواز : 07:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : ماهان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
Economy BKK IKA
تاریخ : چهارشنبه 1402/12/02 ساعت پرواز : 21:30
مدت پرواز : 07:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
هواپیمایی : ماهان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
31,800,000 تومان
36,500,000 تومان
29,800,000 تومان
27,800,000 تومان
---
31,900,000 تومان
36,900,000 تومان
29,900,000 تومان
27,900,000 تومان
---
33,800,000 تومان
39,800,000 تومان
31,800,000 تومان
29,800,000 تومان
---
33,800,000 تومان
39,800,000 تومان
31,800,000 تومان
29,800,000 تومان
---
35,800,000 تومان
44,500,000 تومان
33,800,000 تومان
31,800,000 تومان
---
37,500,000 تومان
46,900,000 تومان
35,500,000 تومان
33,500,000 تومان
---
39,800,000 تومان
50,900,000 تومان
37,800,000 تومان
35,800,000 تومان
---
42,800,000 تومان
57,900,000 تومان
40,800,000 تومان
38,800,000 تومان
---
42,900,000 تومان
57,900,000 تومان
40,900,000 تومان
38,900,000 تومان
---
49,800,000 تومان
72,900,000 تومان
47,800,000 تومان
45,800,000 تومان
---
51,900,000 تومان
74,800,000 تومان
49,900,000 تومان
47,900,000 تومان
---
52,500,000 تومان
77,800,000 تومان
50,500,000 تومان
48,500,000 تومان
---
52,500,000 تومان
77,800,000 تومان
50,500,000 تومان
48,500,000 تومان
---
54,800,000 تومان
82,500,000 تومان
52,800,000 تومان
50,800,000 تومان
---
60,900,000 تومان
93,800,000 تومان
58,900,000 تومان
56,900,000 تومان
---
60,900,000 تومان
93,800,000 تومان
58,900,000 تومان
56,900,000 تومان
---
65,800,000 تومان
103,900,000 تومان
63,800,000 تومان
61,800,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,800,000 تومان 36,500,000 تومان 29,800,000 تومان 27,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,900,000 تومان 36,900,000 تومان 29,900,000 تومان 27,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,800,000 تومان 39,800,000 تومان 31,800,000 تومان 29,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,800,000 تومان 39,800,000 تومان 31,800,000 تومان 29,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,800,000 تومان 44,500,000 تومان 33,800,000 تومان 31,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,500,000 تومان 46,900,000 تومان 35,500,000 تومان 33,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,800,000 تومان 50,900,000 تومان 37,800,000 تومان 35,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,800,000 تومان 57,900,000 تومان 40,800,000 تومان 38,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,900,000 تومان 57,900,000 تومان 40,900,000 تومان 38,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,800,000 تومان 72,900,000 تومان 47,800,000 تومان 45,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,900,000 تومان 74,800,000 تومان 49,900,000 تومان 47,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,500,000 تومان 77,800,000 تومان 50,500,000 تومان 48,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,500,000 تومان 77,800,000 تومان 50,500,000 تومان 48,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,800,000 تومان 82,500,000 تومان 52,800,000 تومان 50,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,900,000 تومان 93,800,000 تومان 58,900,000 تومان 56,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,900,000 تومان 93,800,000 تومان 58,900,000 تومان 56,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,800,000 تومان 103,900,000 تومان 63,800,000 تومان 61,800,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت
5 ویزای توریستی
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
3 اسکن عکس 4*3 تمام رخ با پس زمینه سفید
4 اسکن پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی (برای زوجین اسکن صفحه دوم شناسنامه الزامی می باشد)
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• نرخ نوزاد 10.000.0000 تومان می باشد.

• پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.

• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN