021-91006778 021-52731

تور دبی دی 1402 (5شب - ایران ایرتور)

تاریخ های تور
جمعه
11 اسفند 1402
چهار شنبه
16 اسفند 1402
Economy IKA DXB
تاریخ : جمعه 1402/12/11 ساعت پرواز : 09:05
مدت پرواز : 02:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : ایران ایرتور
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی دبی
Economy DXB IKA
تاریخ : چهارشنبه 1402/12/16 ساعت پرواز : 11:55
مدت پرواز : 02:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی دبی
هواپیمایی : ایران ایرتور
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
20,760,000 تومان
28,200,000 تومان
15,880,000 تومان
8,990,000 تومان
---
20,840,000 تومان
28,360,000 تومان
17,400,000 تومان
8,990,000 تومان
---
20,840,000 تومان
28,360,000 تومان
19,240,000 تومان
8,990,000 تومان
---
21,080,000 تومان
28,840,000 تومان
17,960,000 تومان
8,990,000 تومان
---
21,400,000 تومان
29,480,000 تومان
21,400,000 تومان
8,990,000 تومان
---
22,440,000 تومان
31,560,000 تومان
19,400,000 تومان
8,990,000 تومان
---
23,740,000 تومان
33,660,000 تومان
23,020,000 تومان
8,990,000 تومان
---
23,900,000 تومان
33,980,000 تومان
18,540,000 تومان
8,990,000 تومان
---
26,140,000 تومان
38,460,000 تومان
18,460,000 تومان
8,990,000 تومان
---
27,180,000 تومان
40,540,000 تومان
22,460,000 تومان
8,990,000 تومان
---
27,420,000 تومان
41,020,000 تومان
18,860,000 تومان
8,990,000 تومان
---
27,420,000 تومان
41,020,000 تومان
18,460,000 تومان
8,990,000 تومان
---
27,740,000 تومان
41,660,000 تومان
20,860,000 تومان
8,990,000 تومان
---
32,000,000 تومان
49,680,000 تومان
27,040,000 تومان
8,990,000 تومان
---
33,440,000 تومان
52,560,000 تومان
31,120,000 تومان
8,990,000 تومان
---
36,240,000 تومان
58,160,000 تومان
18,880,000 تومان
8,990,000 تومان
---
37,520,000 تومان
60,720,000 تومان
18,880,000 تومان
8,990,000 تومان
---
41,040,000 تومان
67,760,000 تومان
27,600,000 تومان
8,990,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,760,000 تومان 28,200,000 تومان 15,880,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,840,000 تومان 28,360,000 تومان 17,400,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,840,000 تومان 28,360,000 تومان 19,240,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,080,000 تومان 28,840,000 تومان 17,960,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,400,000 تومان 29,480,000 تومان 21,400,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,440,000 تومان 31,560,000 تومان 19,400,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,740,000 تومان 33,660,000 تومان 23,020,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,900,000 تومان 33,980,000 تومان 18,540,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,140,000 تومان 38,460,000 تومان 18,460,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,180,000 تومان 40,540,000 تومان 22,460,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,420,000 تومان 41,020,000 تومان 18,860,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,420,000 تومان 41,020,000 تومان 18,460,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,740,000 تومان 41,660,000 تومان 20,860,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,000,000 تومان 49,680,000 تومان 27,040,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,440,000 تومان 52,560,000 تومان 31,120,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,240,000 تومان 58,160,000 تومان 18,880,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,520,000 تومان 60,720,000 تومان 18,880,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,040,000 تومان 67,760,000 تومان 27,600,000 تومان 8,990,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ویزای توریستی
3 بیمه مسافرتی
4 5شب و 6روز اقامت در هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 1 قطعه عکس4*3 با پس زمینه سفید
3 اسکن صفحه اول پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
 • پرواز چارتر و غیرقابل استرداد می‌باشد.
 • نرخ کودک زیر دو سال 3.000.000 تومان می‌باشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر می‌باشد.
 • پرداخت 50% توردرهنگام ثبت نام الزامی می‌باشد و در صورت عدم تسویه کامل ما به‌التفاوت نرخ ارز هنگام تسویه محاسبه می‌گردد.
 • در صورت آماده نشدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات مبلغ ویزا قابل برگشت نیست و کلیه جریمه‌های تور به عهده مسافر می‌باشد.
 • به محض رسیدن مسافر به فرودگاه دبی ازهر مسافر تست PCR گرفته می‌شود.
 • هزینه تست PCR برگشت به عهده مسافر می‌باشد.
 • آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان می‌باشد. با شماره 02191006778 تماس حاصل بفرمایید.
 • در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل بفرمایید.
 • مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
 • مالیات هتل به عهده مسافر است.
 • به دلیل نوسانات قیمت هتل ها در ماه دسامبر حتما با کانترهای مربوطه چک بشود.
6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN