021-91006778 021-52731

تور ایروان اسفند 1402 (4شب - قشم ایر)

تاریخ های تور
پنجشنبه
10 اسفند 1402
دوشنبه
14 اسفند 1402
پنجشنبه
17 اسفند 1402
دوشنبه
21 اسفند 1402
Economy IKA EVN
تاریخ : پنجشنبه 1402/12/17 ساعت پرواز : 14:00
مدت پرواز : 02:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
Economy EVN IKA
تاریخ : دوشنبه 1402/12/21 ساعت پرواز : 17:00
مدت پرواز : 02:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
14,480,000 تومان
17,240,000 تومان
14,120,000 تومان
11,500,000 تومان
---
14,720,000 تومان
17,480,000 تومان
13,160,000 تومان
11,500,000 تومان
---
15,320,000 تومان
19,640,000 تومان
13,880,000 تومان
11,500,000 تومان
---
16,040,000 تومان
18,440,000 تومان
13,880,000 تومان
11,500,000 تومان
---
17,240,000 تومان
23,400,000 تومان
13,880,000 تومان
11,500,000 تومان
---
17,480,000 تومان
22,760,000 تومان
14,600,000 تومان
11,500,000 تومان
---
17,960,000 تومان
22,520,000 تومان
17,720,000 تومان
11,500,000 تومان
---
18,080,000 تومان
23,480,000 تومان
14,360,000 تومان
11,500,000 تومان
---
18,560,000 تومان
23,960,000 تومان
14,600,000 تومان
11,500,000 تومان
---
18,680,000 تومان
22,040,000 تومان
17,000,000 تومان
11,500,000 تومان
ECO ROOM
19,280,000 تومان
25,640,000 تومان
16,040,000 تومان
11,500,000 تومان
---
20,240,000 تومان
26,360,000 تومان
16,040,000 تومان
11,500,000 تومان
---
20,480,000 تومان
27,080,000 تومان
13,880,000 تومان
11,500,000 تومان
---
20,480,000 تومان
28,280,000 تومان
-
-
---
21,320,000 تومان
28,520,000 تومان
14,840,000 تومان
11,500,000 تومان
---
21,920,000 تومان
30,440,000 تومان
14,600,000 تومان
11,500,000 تومان
---
23,000,000 تومان
35,000,000 تومان
-
-
---
25,520,000 تومان
34,040,000 تومان
17,720,000 تومان
11,500,000 تومان
---
26,360,000 تومان
37,400,000 تومان
14,840,000 تومان
11,500,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,480,000 تومان 17,240,000 تومان 14,120,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,720,000 تومان 17,480,000 تومان 13,160,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,320,000 تومان 19,640,000 تومان 13,880,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,040,000 تومان 18,440,000 تومان 13,880,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,240,000 تومان 23,400,000 تومان 13,880,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,480,000 تومان 22,760,000 تومان 14,600,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,960,000 تومان 22,520,000 تومان 17,720,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,080,000 تومان 23,480,000 تومان 14,360,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,560,000 تومان 23,960,000 تومان 14,600,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,680,000 تومان 22,040,000 تومان 17,000,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ECO ROOM
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,280,000 تومان 25,640,000 تومان 16,040,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,240,000 تومان 26,360,000 تومان 16,040,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,480,000 تومان 27,080,000 تومان 13,880,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,480,000 تومان 28,280,000 تومان - -
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,320,000 تومان 28,520,000 تومان 14,840,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,920,000 تومان 30,440,000 تومان 14,600,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان 35,000,000 تومان - -
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,520,000 تومان 34,040,000 تومان 17,720,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,360,000 تومان 37,400,000 تومان 14,840,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 4شب و 5روز اقامت در هتل
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• قیمت کودک زیر 2 سال 700.000 تومان می باشد.

• صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.

• پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه می گردد.

• پرواز و هتل چارتر و غیرقابل استرداد می باشد.

• در برخی از هتل ها قابلیت رزرو فقط یک کودک می باشد، لطفا با کانتر فروش چک شود.

• مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هر نوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده می باشد.

• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.  

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN