021-91006778 021-52731

تور آنتالیا بهمن و اسفند1402 (6شب - تیلویند)

تاریخ های تور
شنبه
28 بهمن 1402
جمعه
04 اسفند 1402
شنبه
05 اسفند 1402
جمعه
11 اسفند 1402
Economy IKA AYT
تاریخ : شنبه 1402/12/05 ساعت پرواز : 02:15
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : تیلویند
فرودگاه مقصد : فرودگاه آنتالیا
Economy AYT IKA
تاریخ : جمعه 1402/12/11 ساعت پرواز : 20:45
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه آنتالیا
هواپیمایی : تیلویند
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
7,030,000 تومان
98,900,000 تومان
32,700,000 تومان
12,990,000 تومان
---
13,900,000 تومان
15,800,000 تومان
12,990,000 تومان
12,990,000 تومان
---
24,600,000 تومان
30,400,000 تومان
19,000,000 تومان
12,990,000 تومان
---
25,400,000 تومان
31,400,000 تومان
19,100,000 تومان
12,990,000 تومان
---
26,500,000 تومان
33,300,000 تومان
19,600,000 تومان
12,990,000 تومان
---
26,500,000 تومان
33,300,000 تومان
19,600,000 تومان
12,990,000 تومان
---
28,500,000 تومان
36,200,000 تومان
20,100,000 تومان
12,990,000 تومان
---
30,800,000 تومان
39,700,000 تومان
20,800,000 تومان
12,990,000 تومان
---
32,700,000 تومان
42,600,000 تومان
21,400,000 تومان
12,990,000 تومان
---
33,500,000 تومان
43,800,000 تومان
21,700,000 تومان
12,990,000 تومان
---
33,900,000 تومان
44,300,000 تومان
21,800,000 تومان
12,990,000 تومان
---
35,100,000 تومان
46,100,000 تومان
22,100,000 تومان
12,990,000 تومان
---
35,800,000 تومان
47,200,000 تومان
22,300,000 تومان
12,990,000 تومان
---
38,200,000 تومان
50,700,000 تومان
23,000,000 تومان
12,990,000 تومان
---
39,700,000 تومان
53,100,000 تومان
23,500,000 تومان
12,990,000 تومان
---
41,300,000 تومان
55,400,000 تومان
24,000,000 تومان
12,990,000 تومان
---
49,400,000 تومان
67,600,000 تومان
26,400,000 تومان
12,990,000 تومان
---
50,900,000 تومان
69,900,000 تومان
26,900,000 تومان
12,990,000 تومان
---
87,300,000 تومان
124,500,000 تومان
37,800,000 تومان
12,990,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,030,000 تومان 98,900,000 تومان 32,700,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان 15,800,000 تومان 12,990,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,600,000 تومان 30,400,000 تومان 19,000,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,400,000 تومان 31,400,000 تومان 19,100,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,500,000 تومان 33,300,000 تومان 19,600,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,500,000 تومان 33,300,000 تومان 19,600,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,500,000 تومان 36,200,000 تومان 20,100,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,800,000 تومان 39,700,000 تومان 20,800,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,700,000 تومان 42,600,000 تومان 21,400,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,500,000 تومان 43,800,000 تومان 21,700,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,900,000 تومان 44,300,000 تومان 21,800,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,100,000 تومان 46,100,000 تومان 22,100,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,800,000 تومان 47,200,000 تومان 22,300,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,200,000 تومان 50,700,000 تومان 23,000,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,700,000 تومان 53,100,000 تومان 23,500,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,300,000 تومان 55,400,000 تومان 24,000,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,400,000 تومان 67,600,000 تومان 26,400,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,900,000 تومان 69,900,000 تومان 26,900,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
87,300,000 تومان 124,500,000 تومان 37,800,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز رفت و برگشت با ایرلاین تیلویند
2 ترانسفر فرودگاهی
3 راهنمای فارسی زبان
4 اقامت در هتل
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• نرخ نوزاد 1.990.000 می‌باشد.
• پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه‌التفاوت نرخ ارز محاسبه می‌گردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می‌باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل گذرنامه بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار آن با آژانس ثبت‌نام کننده است.
• بار مجاز مسافر 20 کیلوگرم می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان می‌باشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعت‌های غیرکاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.

نکته:

در تاریخ 9 دی ماه، برخی هتل‌ها دارای Gala dinner می‌باشند. قبل از رزرو حتما با کانتر مربوطه چک شود.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN