021-91006778 021-52731

تور تفلیس تابستان 1403 (4شب)

تاریخ های تور
پنجشنبه
31 خرداد 1403
دوشنبه
04 تیر 1403
دوشنبه
04 تیر 1403
جمعه
08 تیر 1403
Economy IKA TBS
تاریخ : پنجشنبه 1403/03/31 ساعت پرواز : 12:00
مدت پرواز : 02:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : ایران ایرتور
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی تفلیس
Economy TBS IKA
تاریخ : دوشنبه 1403/04/04 ساعت پرواز : 16:40
مدت پرواز : 02:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی تفلیس
هواپیمایی : ایران ایرتور
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
12,050,000 تومان
13,370,000 تومان
12,350,000 تومان
11,500,000 تومان
---
12,050,000 تومان
13,370,000 تومان
12,350,000 تومان
11,500,000 تومان
---
12,560,000 تومان
14,400,000 تومان
12,860,000 تومان
11,500,000 تومان
---
13,200,000 تومان
15,680,000 تومان
13,630,000 تومان
11,500,000 تومان
---
13,330,000 تومان
15,930,000 تومان
13,370,000 تومان
11,500,000 تومان
---
13,580,000 تومان
16,440,000 تومان
13,880,000 تومان
11,500,000 تومان
---
14,860,000 تومان
19,000,000 تومان
14,650,000 تومان
11,500,000 تومان
---
16,140,000 تومان
21,560,000 تومان
13,880,000 تومان
11,500,000 تومان
---
16,780,000 تومان
22,840,000 تومان
15,160,000 تومان
11,500,000 تومان
---
18,060,000 تومان
25,400,000 تومان
16,440,000 تومان
11,500,000 تومان
---
18,060,000 تومان
25,400,000 تومان
16,440,000 تومان
11,500,000 تومان
---
18,060,000 تومان
25,400,000 تومان
16,440,000 تومان
11,500,000 تومان
---
19,980,000 تومان
29,240,000 تومان
19,000,000 تومان
11,500,000 تومان
---
20,620,000 تومان
29,240,000 تومان
20,280,000 تومان
11,500,000 تومان
---
21,260,000 تومان
29,240,000 تومان
19,000,000 تومان
11,500,000 تومان
---
25,100,000 تومان
36,920,000 تومان
20,280,000 تومان
11,500,000 تومان
---
28,300,000 تومان
40,760,000 تومان
21,560,000 تومان
11,500,000 تومان
---
32,780,000 تومان
54,840,000 تومان
29,240,000 تومان
11,500,000 تومان
---
32,780,000 تومان
54,480,000 تومان
29,240,000 تومان
11,500,000 تومان
Radisson blu
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,050,000 تومان 13,370,000 تومان 12,350,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,050,000 تومان 13,370,000 تومان 12,350,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,560,000 تومان 14,400,000 تومان 12,860,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,200,000 تومان 15,680,000 تومان 13,630,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,330,000 تومان 15,930,000 تومان 13,370,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,580,000 تومان 16,440,000 تومان 13,880,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,860,000 تومان 19,000,000 تومان 14,650,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,140,000 تومان 21,560,000 تومان 13,880,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,780,000 تومان 22,840,000 تومان 15,160,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,060,000 تومان 25,400,000 تومان 16,440,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,060,000 تومان 25,400,000 تومان 16,440,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,060,000 تومان 25,400,000 تومان 16,440,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,980,000 تومان 29,240,000 تومان 19,000,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,620,000 تومان 29,240,000 تومان 20,280,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,260,000 تومان 29,240,000 تومان 19,000,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,100,000 تومان 36,920,000 تومان 20,280,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,300,000 تومان 40,760,000 تومان 21,560,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,780,000 تومان 54,840,000 تومان 29,240,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,780,000 تومان 54,480,000 تومان 29,240,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : Radisson blu
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
3 به ازای هر شب برای هر نفر به مبلغ 100 دلار همراهشان باشد
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• نرخ نوزاد 890.000 تومان می باشد.

• به ازای هر روز اقامت هر نفر 100 دلار باید همراه داشته باشد.

• پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. 
• مسئولیت کنترل پاسپورت با آژانس درخواست کننده می باشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN