021-91006778 021-52731

تور تفلیس تابستان 1403 (4شب)

تاریخ های تور
پنجشنبه
31 خرداد 1403
دوشنبه
04 تیر 1403
دوشنبه
04 تیر 1403
جمعه
08 تیر 1403
Economy IKA TBS
تاریخ : دوشنبه 1403/04/04 ساعت پرواز : 12:00
مدت پرواز : 02:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هواپیمایی : ایران ایرتور
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی تفلیس
Economy TBS IKA
تاریخ : جمعه 1403/04/08 ساعت پرواز : 16:40
مدت پرواز : 02:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین المللی تفلیس
هواپیمایی : ایران ایرتور
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
13,050,000 تومان
14,370,000 تومان
13,350,000 تومان
12,500,000 تومان
---
13,050,000 تومان
14,370,000 تومان
13,350,000 تومان
12,500,000 تومان
---
13,560,000 تومان
15,400,000 تومان
13,860,000 تومان
12,500,000 تومان
---
14,200,000 تومان
16,680,000 تومان
14,630,000 تومان
12,500,000 تومان
---
14,330,000 تومان
16,930,000 تومان
14,370,000 تومان
12,500,000 تومان
---
14,580,000 تومان
17,440,000 تومان
14,880,000 تومان
12,500,000 تومان
---
15,860,000 تومان
20,000,000 تومان
15,650,000 تومان
12,500,000 تومان
---
17,140,000 تومان
22,560,000 تومان
14,880,000 تومان
12,500,000 تومان
---
17,780,000 تومان
23,840,000 تومان
16,160,000 تومان
12,500,000 تومان
---
19,060,000 تومان
26,400,000 تومان
17,440,000 تومان
12,500,000 تومان
---
19,060,000 تومان
26,400,000 تومان
17,440,000 تومان
12,500,000 تومان
---
19,060,000 تومان
26,400,000 تومان
17,440,000 تومان
12,500,000 تومان
---
20,980,000 تومان
30,240,000 تومان
20,000,000 تومان
12,500,000 تومان
---
21,620,000 تومان
30,240,000 تومان
21,280,000 تومان
12,500,000 تومان
---
22,260,000 تومان
30,240,000 تومان
20,000,000 تومان
12,500,000 تومان
---
26,100,000 تومان
37,920,000 تومان
21,280,000 تومان
12,500,000 تومان
---
29,300,000 تومان
41,760,000 تومان
22,560,000 تومان
12,500,000 تومان
---
33,780,000 تومان
55,840,000 تومان
30,240,000 تومان
12,500,000 تومان
---
33,780,000 تومان
55,480,000 تومان
30,240,000 تومان
12,500,000 تومان
Radisson blu
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,050,000 تومان 14,370,000 تومان 13,350,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,050,000 تومان 14,370,000 تومان 13,350,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,560,000 تومان 15,400,000 تومان 13,860,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,200,000 تومان 16,680,000 تومان 14,630,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,330,000 تومان 16,930,000 تومان 14,370,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,580,000 تومان 17,440,000 تومان 14,880,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,860,000 تومان 20,000,000 تومان 15,650,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,140,000 تومان 22,560,000 تومان 14,880,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,780,000 تومان 23,840,000 تومان 16,160,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,060,000 تومان 26,400,000 تومان 17,440,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,060,000 تومان 26,400,000 تومان 17,440,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,060,000 تومان 26,400,000 تومان 17,440,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,980,000 تومان 30,240,000 تومان 20,000,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,620,000 تومان 30,240,000 تومان 21,280,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,260,000 تومان 30,240,000 تومان 20,000,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,100,000 تومان 37,920,000 تومان 21,280,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,300,000 تومان 41,760,000 تومان 22,560,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,780,000 تومان 55,840,000 تومان 30,240,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,780,000 تومان 55,480,000 تومان 30,240,000 تومان 12,500,000 تومان
توضیحات : Radisson blu
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
3 به ازای هر شب برای هر نفر به مبلغ 100 دلار همراهشان باشد
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• نرخ نوزاد 890.000 تومان می باشد.

• به ازای هر روز اقامت هر نفر 100 دلار باید همراه داشته باشد.

• پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. 
• مسئولیت کنترل پاسپورت با آژانس درخواست کننده می باشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 تماس حاصل فرمایید.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN