021-91006778 021-52731

تور پاتایا + بانکوک تابستان 1403(9شب)

تاریخ های تور
سه شنبه
09 مرداد 1403
جمعه
19 مرداد 1403
سه شنبه
16 مرداد 1403
جمعه
26 مرداد 1403
سه شنبه
23 مرداد 1403
جمعه
02 شهریور 1403
سه شنبه
30 مرداد 1403
جمعه
09 شهریور 1403
سه شنبه
06 شهریور 1403
جمعه
16 شهریور 1403
سه شنبه
13 شهریور 1403
جمعه
23 شهریور 1403
سه شنبه
20 شهریور 1403
جمعه
30 شهریور 1403
سه شنبه
20 شهریور 1403
جمعه
30 شهریور 1403
سه شنبه
27 شهریور 1403
جمعه
06 مهر 1403
سه شنبه
03 مهر 1403
جمعه
13 مهر 1403
سه شنبه
10 مهر 1403
جمعه
20 مهر 1403
سه شنبه
17 مهر 1403
جمعه
27 مهر 1403
Economy IKA BKK
تاریخ : سه شنبه 1403/05/23 ساعت پرواز : 21:30
مدت پرواز : 07:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : ماهان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
Economy BKK IKA
تاریخ : جمعه 1403/06/02 ساعت پرواز : 22:40
مدت پرواز : 07:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
هواپیمایی : ماهان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
43,700,000 تومان
51,400,000 تومان
40,700,000 تومان
35,700,000 تومان
---
46,900,000 تومان
55,200,000 تومان
43,900,000 تومان
38,900,000 تومان
---
48,900,000 تومان
59,300,000 تومان
45,900,000 تومان
40,900,000 تومان
---
49,300,000 تومان
59,700,000 تومان
46,300,000 تومان
41,300,000 تومان
---
49,700,000 تومان
60,300,000 تومان
46,700,000 تومان
41,700,000 تومان
---
50,300,000 تومان
61,700,000 تومان
47,300,000 تومان
42,300,000 تومان
---
50,700,000 تومان
62,300,000 تومان
47,700,000 تومان
42,700,000 تومان
---
51,200,000 تومان
62,700,000 تومان
48,200,000 تومان
43,200,000 تومان
---
52,300,000 تومان
64,200,000 تومان
49,300,000 تومان
44,300,000 تومان
---
53,200,000 تومان
66,900,000 تومان
50,200,000 تومان
45,200,000 تومان
---
53,700,000 تومان
67,300,000 تومان
50,700,000 تومان
45,700,000 تومان
---
54,300,000 تومان
68,700,000 تومان
51,300,000 تومان
46,300,000 تومان
---
55,800,000 تومان
71,300,000 تومان
52,800,000 تومان
47,800,000 تومان
---
58,200,000 تومان
70,600,000 تومان
55,200,000 تومان
50,200,000 تومان
---
62,900,000 تومان
86,300,000 تومان
59,900,000 تومان
54,900,000 تومان
---
68,900,000 تومان
97,800,000 تومان
65,900,000 تومان
60,900,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,700,000 تومان 51,400,000 تومان 40,700,000 تومان 35,700,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,900,000 تومان 55,200,000 تومان 43,900,000 تومان 38,900,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,900,000 تومان 59,300,000 تومان 45,900,000 تومان 40,900,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,300,000 تومان 59,700,000 تومان 46,300,000 تومان 41,300,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,700,000 تومان 60,300,000 تومان 46,700,000 تومان 41,700,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,300,000 تومان 61,700,000 تومان 47,300,000 تومان 42,300,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,700,000 تومان 62,300,000 تومان 47,700,000 تومان 42,700,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,200,000 تومان 62,700,000 تومان 48,200,000 تومان 43,200,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,300,000 تومان 64,200,000 تومان 49,300,000 تومان 44,300,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,200,000 تومان 66,900,000 تومان 50,200,000 تومان 45,200,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,700,000 تومان 67,300,000 تومان 50,700,000 تومان 45,700,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,300,000 تومان 68,700,000 تومان 51,300,000 تومان 46,300,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,800,000 تومان 71,300,000 تومان 52,800,000 تومان 47,800,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,200,000 تومان 70,600,000 تومان 55,200,000 تومان 50,200,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,900,000 تومان 86,300,000 تومان 59,900,000 تومان 54,900,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,900,000 تومان 97,800,000 تومان 65,900,000 تومان 60,900,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
2 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• نرخ نوزاد 10.000.000 تومان می باشد.
• پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.

• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 و 09213833868 تماس حاصل فرمایید.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN