021-91006778 021-52731

تور پوکت + سامویی + بانکوک تابستان 1403(10شب)

تاریخ های تور
دوشنبه
08 مرداد 1403
جمعه
19 مرداد 1403
دوشنبه
15 مرداد 1403
جمعه
26 مرداد 1403
دوشنبه
22 مرداد 1403
جمعه
02 شهریور 1403
دوشنبه
29 مرداد 1403
جمعه
09 شهریور 1403
دوشنبه
05 شهریور 1403
جمعه
16 شهریور 1403
دوشنبه
12 شهریور 1403
جمعه
23 شهریور 1403
دوشنبه
19 شهریور 1403
جمعه
30 شهریور 1403
Economy IKA HKT
تاریخ : دوشنبه 1403/05/08 ساعت پرواز : 21:40
مدت پرواز : 07:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : ماهان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی پوکت
Economy HKT IKA
تاریخ : جمعه 1403/05/19 ساعت پرواز : 22:00
مدت پرواز : 07:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی پوکت
هواپیمایی : ماهان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
72,970,000 تومان
85,700,000 تومان
69,970,000 تومان
64,970,000 تومان
4شــــــب پوکت 3شــــــب سامویی 3شــــــب بانکوک
78,800,000 تومان
89,600,000 تومان
75,800,000 تومان
70,800,000 تومان
---
80,700,000 تومان
90,700,000 تومان
77,700,000 تومان
72,700,000 تومان
---
82,800,000 تومان
95,600,000 تومان
79,800,000 تومان
74,800,000 تومان
---
83,300,000 تومان
97,500,000 تومان
80,300,000 تومان
75,300,000 تومان
---
85,400,000 تومان
101,300,000 تومان
82,400,000 تومان
77,400,000 تومان
---
86,800,000 تومان
104,200,000 تومان
83,800,000 تومان
78,800,000 تومان
---
91,300,000 تومان
113,700,000 تومان
88,300,000 تومان
83,300,000 تومان
---
92,400,000 تومان
115,300,000 تومان
89,400,000 تومان
84,400,000 تومان
---
94,700,000 تومان
119,900,000 تومان
91,700,000 تومان
86,700,000 تومان
---
96,300,000 تومان
129,000,000 تومان
93,300,000 تومان
88,300,000 تومان
---
98,800,000 تومان
128,400,000 تومان
95,800,000 تومان
90,800,000 تومان
---
99,900,000 تومان
130,800,000 تومان
96,900,000 تومان
91,900,000 تومان
---
100,300,000 تومان
131,700,000 تومان
97,300,000 تومان
92,300,000 تومان
---
102,300,000 تومان
132,400,000 تومان
99,300,000 تومان
94,300,000 تومان
---
106,600,000 تومان
144,200,000 تومان
103,600,000 تومان
98,600,000 تومان
---
107,700,000 تومان
147,800,000 تومان
104,700,000 تومان
99,700,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
72,970,000 تومان 85,700,000 تومان 69,970,000 تومان 64,970,000 تومان
توضیحات : 4شــــــب پوکت 3شــــــب سامویی 3شــــــب بانکوک
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
78,800,000 تومان 89,600,000 تومان 75,800,000 تومان 70,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,700,000 تومان 90,700,000 تومان 77,700,000 تومان 72,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
82,800,000 تومان 95,600,000 تومان 79,800,000 تومان 74,800,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
83,300,000 تومان 97,500,000 تومان 80,300,000 تومان 75,300,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
85,400,000 تومان 101,300,000 تومان 82,400,000 تومان 77,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
85,700,000 تومان 101,700,000 تومان 82,700,000 تومان 77,700,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
86,800,000 تومان 104,200,000 تومان 83,800,000 تومان 78,800,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
91,300,000 تومان 113,700,000 تومان 88,300,000 تومان 83,300,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
92,400,000 تومان 115,300,000 تومان 89,400,000 تومان 84,400,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
94,700,000 تومان 119,900,000 تومان 91,700,000 تومان 86,700,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
96,300,000 تومان 129,000,000 تومان 93,300,000 تومان 88,300,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
98,800,000 تومان 128,400,000 تومان 95,800,000 تومان 90,800,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
99,900,000 تومان 130,800,000 تومان 96,900,000 تومان 91,900,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
100,300,000 تومان 131,700,000 تومان 97,300,000 تومان 92,300,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
102,300,000 تومان 132,400,000 تومان 99,300,000 تومان 94,300,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
106,600,000 تومان 144,200,000 تومان 103,600,000 تومان 98,600,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
107,700,000 تومان 147,800,000 تومان 104,700,000 تومان 99,700,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 بلیط رفت و برگشت
4 لیدر فارسی زبان
5 ویزای توریستی
ردیف مدرک توضیحات
1 اسکن عکس 4*3 تمام رخ با پس زمینه سفید
2 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
3 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• نرخ نوزاد 10.000.000 تومان می باشد.

• پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.

• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. 
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 و 09213833868 تماس حاصل فرمایید.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN