021-91006778 021-52731

تور پوکت + سامویی + بانکوک تابستان 1403

تاریخ های تور
دوشنبه
08 مرداد 1403
جمعه
19 مرداد 1403
دوشنبه
15 مرداد 1403
جمعه
26 مرداد 1403
دوشنبه
22 مرداد 1403
جمعه
02 شهریور 1403
دوشنبه
29 مرداد 1403
جمعه
09 شهریور 1403
دوشنبه
05 شهریور 1403
جمعه
16 شهریور 1403
دوشنبه
12 شهریور 1403
جمعه
23 شهریور 1403
دوشنبه
19 شهریور 1403
جمعه
30 شهریور 1403
Economy IKA HKT
تاریخ : دوشنبه 1403/05/29 ساعت پرواز : 21:40
مدت پرواز : 07:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : ماهان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی پوکت
Economy HKT IKA
تاریخ : جمعه 1403/06/09 ساعت پرواز : 22:00
مدت پرواز : 07:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی پوکت
هواپیمایی : ماهان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
62,970,000 تومان
75,700,000 تومان
59,970,000 تومان
54,970,000 تومان
4شــــــب پوکت 3شــــــب سامویی 3شــــــب بانکوک
68,800,000 تومان
79,600,000 تومان
65,800,000 تومان
60,800,000 تومان
---
70,700,000 تومان
80,700,000 تومان
67,700,000 تومان
62,700,000 تومان
---
72,800,000 تومان
85,600,000 تومان
69,800,000 تومان
64,800,000 تومان
---
73,300,000 تومان
87,500,000 تومان
70,300,000 تومان
65,300,000 تومان
---
75,400,000 تومان
91,300,000 تومان
72,400,000 تومان
67,400,000 تومان
---
76,800,000 تومان
94,200,000 تومان
73,800,000 تومان
68,800,000 تومان
---
81,300,000 تومان
103,700,000 تومان
78,300,000 تومان
73,300,000 تومان
---
82,400,000 تومان
105,300,000 تومان
79,400,000 تومان
74,400,000 تومان
---
84,700,000 تومان
109,900,000 تومان
81,700,000 تومان
76,700,000 تومان
---
86,300,000 تومان
119,000,000 تومان
83,300,000 تومان
78,300,000 تومان
---
88,800,000 تومان
118,400,000 تومان
85,800,000 تومان
80,800,000 تومان
---
89,900,000 تومان
120,800,000 تومان
86,900,000 تومان
81,900,000 تومان
---
90,300,000 تومان
121,700,000 تومان
87,300,000 تومان
82,300,000 تومان
---
92,300,000 تومان
122,400,000 تومان
89,300,000 تومان
84,300,000 تومان
---
96,600,000 تومان
134,200,000 تومان
93,600,000 تومان
88,600,000 تومان
---
97,700,000 تومان
137,800,000 تومان
94,700,000 تومان
89,700,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,970,000 تومان 75,700,000 تومان 59,970,000 تومان 54,970,000 تومان
توضیحات : 4شــــــب پوکت 3شــــــب سامویی 3شــــــب بانکوک
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,800,000 تومان 79,600,000 تومان 65,800,000 تومان 60,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,700,000 تومان 80,700,000 تومان 67,700,000 تومان 62,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
72,800,000 تومان 85,600,000 تومان 69,800,000 تومان 64,800,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,300,000 تومان 87,500,000 تومان 70,300,000 تومان 65,300,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
75,400,000 تومان 91,300,000 تومان 72,400,000 تومان 67,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
75,700,000 تومان 91,700,000 تومان 72,700,000 تومان 67,700,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
76,800,000 تومان 94,200,000 تومان 73,800,000 تومان 68,800,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,300,000 تومان 103,700,000 تومان 78,300,000 تومان 73,300,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
82,400,000 تومان 105,300,000 تومان 79,400,000 تومان 74,400,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
84,700,000 تومان 109,900,000 تومان 81,700,000 تومان 76,700,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
86,300,000 تومان 119,000,000 تومان 83,300,000 تومان 78,300,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
88,800,000 تومان 118,400,000 تومان 85,800,000 تومان 80,800,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
89,900,000 تومان 120,800,000 تومان 86,900,000 تومان 81,900,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
90,300,000 تومان 121,700,000 تومان 87,300,000 تومان 82,300,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
92,300,000 تومان 122,400,000 تومان 89,300,000 تومان 84,300,000 تومان
توضیحات : ---
جزئیات
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
96,600,000 تومان 134,200,000 تومان 93,600,000 تومان 88,600,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
97,700,000 تومان 137,800,000 تومان 94,700,000 تومان 89,700,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 بلیط رفت و برگشت
4 لیدر فارسی زبان
5 ویزای توریستی
ردیف مدرک توضیحات
1 اسکن عکس 4*3 تمام رخ با پس زمینه سفید
2 پاسپورت با بیش از 7 ماه اعتبار از زمان سفر
3 همراه داشتن تست PCR منفی با اعتبار حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

• نرخ نوزاد 10.000.000 تومان می باشد.

• پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.

• برای مسافرین محترم داشتن تست PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز رفت و هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد. 
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
• داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی برای افراد 16 سال به بالا الزامی می باشد.
• آژانس گردشگری تینو پرواز آسمان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. برای تماس با آژانس با شماره 02191006778 تماس حاصل فرمایید.
• در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09014444618 و 09213833868 تماس حاصل فرمایید.

6Lei7JgdAAAAAAjeOJ9QUfg_84IOritC3MQIZFbN